Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Innovationer bidrar till självbestämmande inom äldreomsorgen

Besökte imorse ett intressant seminarium i regi av EY i Almedalen på tema ny teknik inom äldreomsorgen. När befolkningen åldras och allt fler kommer behöva omvårdnad ställer det stora krav på nytänkande inom äldreomsorgen. Utan större resurser, och med allt fler som ställer högre krav måste vi gemensamt bli bättre på att tänka smartare.

På seminariet deltog bland annat Västerås stad som infört möjligheten för äldre att ha bl a robotar försedda med kameror som hjälper till att hålla uppsikt nattetid, utan att väcka den äldre var tredje timme. Det är ett erbjudande om trygghet som många äldre och anhöriga är väldigt nöjda med. Andra exempel inkluderar möjligheten till samtal över Skype med anhöriga och personal.

Jag gjorde i förra veckan ett spännande besök på det unga företaget Silver Life som tittar särskilt efter ny teknik och innovationer inom äldreomsorgen. Silver Life har som affärsidé att erbjuda ett flexibelt boende, där du som senior kan flytta in i en lägenhet med tillgång till städning och gemensam restaurang med kock redan i 60-års åldern. Då får du tillgång till service och gemenskap, och den trygghet som det för med sig. När du sedan får större behov av omvårdnad, så att du behöver hjälp dygnet runt, flyttar du in på äldreboendet som ligger vägg i vägg. På så sätt fattar du beslut om din ålderdom redan innan du blivit för dålig för att mäkta med att läsa på. Det är ett spännande koncept som nu sprider sig till fler kommuner i Stockholms län, från Nacka till Upplands Väsby, och det ska bli väldigt spännande att följa när det första boendet står färdigt om några år.

Flexibiliteten förstärks av ny teknik. Nya tryckkänsliga golv kan exempelvis programmeras så att om en person som inte brukar vara uppe på natten plötsligt går upp så larmas personalen. Eller om den äldre faller så känner golvet av detta. Det gör att de äldre inte behöver störas under natten, men kan ändå känna sig trygga med sin tillsyn.

Ett annat exempel är intimhygien. När jag besökte Tokyo i oktober blev jag varse att japanska robot-toaletter fanns överallt. Dessa självrengörande toaletter skulle kunna vara ett alternativ för äldre som inte vill ha en främmande hand i rumpan.

Den nya tekniken skapar således möjligheter och en självständighet för våra äldre. Men när vi politiker ställer kvalitetskrav i upphandlingar eller avtal inkluderas ofta krav på en viss personaltäthet. Men vad är egentligen kvalitet? Nya robotar och smarta toaletter innebär en frihet och självständighet, men kostar samtidigt mer pengar i investering. Samtidigt som behoven av exempelvis nattbemanning skulle kunna minska av tryckkänsliga golv så ställer vi krav personaltäthet, som då i realiteten minskar möjligheten att införa den nya tekniken. Här måste vi bli bättre på att våga tänka nytt.


Lämna en kommentar

Slöseriet med bårhuset uppmärksammas

Följde i veckan med lokaltidningen Vi i Sundbyberg till det 10 år gamla, oanvända bårhuset under Ekbacken. Kylarna med 28 bårplatser stod dessutom påslagna i flera år innan de tillslut stängdes av. Nu står hela området övergivet och möblerna har försvunnit. Samtidigt prognostiseras kommunens underskott till över 100 miljoner kronor i år och kommunen skriker efter lokaler i tillväxtens spår.

Använd bårhuset som bårhus, eller sälj inredningen och gör någonting annat av lokalerna. Att bara låta området stå och förfalla är det sämsta tänkbara alternativet. Det är ett regelrätt slöseri med skattebetalarnas pengar och en nonchalans mot sundbybergarna.

Artikeln kan läsas här. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om min motion för att använda bårhuset som bårhus eller någonting annat.

 

IMG_4658 IMG_4659

 

Tyvärr är detta inte första gången styret i Sundbyberg beslutar först, innan ett eventuellt behov har utretts. Några andra exempel:

  • Allaktivitetshuset beslutades att hyras ut, gratis, i 10 års tid till ett uppskattat värde om 5 mnkr/år, dvs totalt värde motsvarande drygt 50 miljoner kronor, innan man hade tillfrågat föreningarna om deras behov. Läs mer här.
  • Nationalarenan för baseball. Uppskattad kostnad ca 15 miljoner kronor. Om samma pengar per utövare hade spenderats på fotbollen skulle vi ha anlagt 100 nya konstgräsplaner i Sundbyberg – det ger en fingervisning om proportionerna.
  • En ny skola för en halv miljard, utan att behovet av en ny skola först utretts. Kan någon annan än kommunen göra investeringen? Läs mer här.


Lämna en kommentar

Nya utmaningar!

Kan idag äntligen berätta att jag efter sommaren börjar som projektledare och konsult på risk- och krishanteringsföretaget 4C Strategies. Ser fram emot att få vässa min kompetens inom krishantering och samtidigt dra nytta av mina erfarenheter inom kriskommunikation och offentlig sektor.

Jag hoppas att min breda erfarenhet från offentlig sektor, som politiker och tjänsteman, ska bli ett värdefullt komplement till 4C Strategies starka team. I mina senaste roller har jag hanterat bilden av olika kriser, nu ser jag fram emot att även få arbeta mer förebyggande.

Mer i pressmeddelandet på MyNewsdesk eller i Dagens Opinion.

 

10432157_735206959890861_6940796029874523461_n


1 kommentar

Sluta slösa med skattebetalarnas pengar!

Under ett av mina verksamhetsbesök inom äldreomsorgen på Ekbacken i Sundbyberg blev jag varse att kommunen låtit bygga ett bårhus, fullt inrett med bland annat rum för avsked och plats för 28 bårar. Bårhuset stod klart 2005, men har aldrig använts. Det står fortfarande där orört, med inredning och specialbyggda kylar.

Den nonchalans som visas mot skattebetalarnas pengar gör mig djupt besviken. Dessa hårt förvärvade skattekronor som gått till att anlägga bårhuset, som senare aldrig tagits i bruk, kunde istället gått till skolan eller äldreomsorgen. Nu har de istället hamnat i ett svart hål – bokstavligen.

Lämnade därför på kvällens kommunfullmäktige in en motion om att i första hand upphandla driften av bårhuset, alternativt sälja inventarierna och utreda en alternativ användning av lokalen. Motionen finns att läsa här.

barhus