Josefin Malmqvist


1 kommentar

Dags att söka sommarjobb i Sundbyberg!

Nu är det den tiden på året när det börjar bli dags för sommarjobb igen. I år genomför vi ett antal förbättringar för att göra sommarjobben mer lika den vanliga arbetsmarknaden:

  • Tydligare näringslivskoppling
  • Längre sommarjobb från nästa år, i gengäld får de yngsta målgruppen vänta ett år med att söka. Detta för att vi sett att det är samma målgrupp som sökt sommarjobb tre år i rad och att de yngsta haft svårast att hålla tider och sköta jobbet.Så istället för 2 veckor under 3 år blir det 3 veckor under två år.
  • Entreprenörskap

Vi hoppas att fler unga på så sätt får in en fot på arbetsmarknaden och får värdefulla kontakter för att sedan kunna söka ett jobb. Mer i pressmeddelandet.

Mitti Sundbyberg har redan skrivit om förändringen.

SommarjobbTjej


Lämna en kommentar

Inga fler boende på sekt-hotellet

Ryter till i dagens upplaga av lokaltidningen Vi i Sundbyberg. Staden har tidigare köpt platser för tillfälligt boende på ett hotell som drivs av den sektliknande rörelsen Maranata, som bland annat förespråkar barnaga och är mot abort och homosexualitet.

Helt acceptabelt att staden fortsatt anlita hotellet, även efter att sekt-kopplingen uppdagats. Att det dessutom huvudsakligen varit barnfamiljer som placerats där, och att sekten förespråkar barnaga gör det än mer anmärkningsvärt. Nu är samarbetet brutit och inga fler boende ska placeras där.

Hela artikeln kan läsas här. 

 

Maranata ViiSBG Feb 2016


1 kommentar

Lokala insatser för ökad trygghet

Fick idag möjlighet att tillsammans med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé åka med Sundbybergspolisen till Hallonbergen och Rissne.

Både antalet anmälda brott och den upplevda otryggheten har ökat i Sundbyberg, någonting vi tar på största allvar. Polisen vittnade om hela spektrumet av brott – från klotter och snatteri till hot och våld.

Anmälda brott Sundbyberg

Från Moderaterna har vi under lång tid talat om att vi vill se fler poliser i Rissne och Hallonbergen, möjlighet att använda kameraövervakning och ökad belysning. På lite längre sikt behövs fler förebyggande åtgärder för att minska utanförskapet, inte minst ungdomsarbetslösheten, och möjliggöra ombildningar av hyresrätter för att få en mer blandad bebyggelse.

Lokaltidningen Mitti Sundbyberg intervjuar mig om våra förslag för ökad trygghet med anledning av besöket. Även SVT Stockholm gjorde en intervju. Se klippet 3:30 in i inslaget.

 

 


1 kommentar

Vi älskar Sundbyberg – därför vill vi göra staden ännu bättre

På söndag är det alla hjärtans-dag. Därför pratar vi i Moderaterna i Sundbyberg denna vecka om varför vi älskar Sundbyberg, och hur vi vill göra staden ännu bättre.

Sundbyberg

Ett axplock av våra förslag:

  • Alla sundbybergare, som kan och vill arbeta, ska ha ett jobb att gå till!
  • Alla elever i Sundbyberg ska nå kunskapsmålen i alla årskurser!
  • Mindre barngrupper i förskolan i Sundbyberg!
  • Vi vill se en valfrihet i boendeformer i hela Sundbyberg.
  • Föreningslivet i Sundbyberg ska stärkas, så att kultur och idrott kan komma fler barn och unga till del.
  • Ny stadskärna för ett levande Sundbyberg och en sammanhållen stad.

Har du förslag på hur vi tillsammans kan göra Sundbyberg ännu bättre? Skicka ett mail till sundbyberg@moderat.se !

Blev även intervjuad av Dagens Opinion med anledning av kampanjen.


Lämna en kommentar

Arbetsmarknaden kräver nya lösningar

Det går bra för Sverige och Stockholm. Ekonomin växer och sysselsättningen fortsätter öka. Men jobben kommer inte alla till del.

Min vän Niklas Wykman (M), riksdagsledamot från Solna och Moderaternas skattepolitiska talesperson, har börjat blogga och skrev häromdagen på detta tema. Han drar följande slutsats:

Reformer framöver behöver riktas mot att höja ambitionerna i utbildningen, dämpa fattigdomsfällor för kvinnor och göra fler enkla jobb möjliga. Kombinationen är viktig för att upprätthålla produktivitet och säkra välfärdens finansiering. Dock ska understrykas att en arbetad timma alltid tillför mer produktivitet än inget arbete alls, även om den sänker genomsnittet.

Samtidigt som många delar av landet och sektorer präglas av arbetslöshet, råder arbetskraftsbrist – större än någonsin – bland flera av de 200 yrken som kartläggs av Arbetsförmedlingen.

I Sundbyberg behöver vi anställa socialsekreterare och lärare och märker tydligt av rekryteringsutmaningarna och bristen på tillgänglig arbetskraft. Samtidigt står vi inför ett stort flyktingmottagande. Redan idag ser vi ett stort och växande utanförskap, inte minst bland utrikes födda. Utbildning, språkinsatser, och enkla vägar in genom praktikplatser och arbetslivserfarenhet är några exempel.

Välkomnar därför att Arbetsförmedlingen i veckan gick ut och förespråkade en höjning av taket i RUT-avdraget från 25 000 kr till 50 000 kr för att skapa fler jobb, bland annat för nyanlända.

Vi behöver fler och breda lösningar – fler enkla jobb, individuella kompletteringsmöjligheter och större lönespridning för att jobben ska komma fler till del.