Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Vägen in i Sundbyberg börjar i skolan och förskolan

I veckan hade Sundbybergs nyinstiftade integrationsutskott sitt första temamöte, denna gång inom skola och förskola med flera intressanta samtal och föredrag. Av Sundbybergs ca 4000 elever på grundskolan har 1348 ett annat modersmål än svenska. Det är var tredje barn!

Sundbybergs förskolor tog i höstas emot 29 nyanlända barn, men mörkertalet är stort – förvaltningen uppskattar det till 220-280 barn/år som inte kommer till förskolan. 111 nyanlända elever började i Sundbybergs skolor i höstas och 71 elever på språkintroduktionsprogram på Löfströms gymnasium. I Sundbyberg är vi stolta över vårt mottagande, men behöver samtidigt utveckla nya metoder för att bättre och snabbare integrera fler.

Några perspektiv:

  • Rissnekyrkan driver en öppen förskola i Rissne med drygt 4000 besök per termin, där de på fredagarna har svenskundervisning för föräldrar som annars kanske inte skulle komma i kontakt med SFI. De uppskattar att 400 familjer per år besöker deras verksamhet. Pastor Magnus Kronberg och förskolepedagog Ann Edvinsson berättade passionerat om församlingens viktiga arbete, som är ett komplement till den befintliga SFI-undervisningen.
  • Stina Myringer Karlsson från Kunskapsskolan berättade om hur de som friskola vill bidra och vill ha möjlighet att göra undantag från kö-reglerna för att ta emot fler nyanlända elever också i sina 28 grundskolor och 7 gymnasier.
  • Specialutbildningen i SFI för nyanlända lärare, SFX för pedagoger, fyller flera funktioner. Viktigast är givetvis att den kortar vägen till jobb, men det löser även kompetensförsörjningen i skolan som skriker efter fler lärare.
  • Slutligen fick utskottet information om ett utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan mellan Stockholms läns landsting och Rinkeby-Kista socialtjänst. Projektet går ut på att alla familjer erbjuds flera hembesök under en längre tid, för att på så sätt få mer tid att informera om allt från barnsäkerhet till tandborstning, och det har visat goda resultat som skulle kunna inspirera oss i Sundbyberg!

Informativt och lärorikt möte som väckte en hel del tankar om vad vi kan utveckla.

 

 

 


1 kommentar

Jobb för särskolans elever

Hade idag förmånen att få besöka kommunens grundsärskola Risöskolan i Rissne för samtal om sommarjobb och vägen till arbetsmarknaden.

Det är tydligt att denna målgrupp behöver mer upprepning och stöd än andra barn i samma ålder. Därför behöver vi fundera kring hur vi bättre kan stötta barnen mot arbetsmarknaden, och då är sommarjobb, praktikplatser och prao några sådana saker.

På tavlan har eleverna skrivit varför de tycker det är viktigt med ett eget jobb!

Det var roligt att få träffa och samtala med eleverna Sandra och William, lärarna Ylva och Maud tillsammans med rektor Tuuli.

img_4115-1


1 kommentar

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden.

Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller vi nu som bäst på att planera för den expansion av SFI som vi behöver göra, och utvärderar i vilken form den bör ske.

Det finns även utmaningar när det gäller vuxenutbildningen, där prioritet ska ges till personer med kort utbildningsbakgrund samtidigt som det kanske är andra som står närmare arbetsmarknaden som skulle vara mer betjänta av utbildningen. I den större utvärdering av arbetsmarknadsinsatser som nu görs inom staden är detta ett verktyg som bör beaktas användas i större utsträckning.

Hade för en tid sedan förmånen att få lyssna på Nima Sanandaji tala om sin bok Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Sverige förväntas under kort tid genomgå en förändring som innebär att en halv miljon arbeten försvinner och ersätts av tre kvarts miljon jobb som har högre kunskapsinnehåll. Vi måste fundera kring hur vi kan använda vuxenutbildningen för att rusta människor, också mitt i livet och med kort utbildningsbakgrund, för en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det är inte en lätt utmaning, men en nödvändig omställning.

img_8455img_8452

Källa: Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad

Yrkesvux är ett exempel på framgångsrik reform, där nästan alla gått vidare till jobb. När reformen infördes var det kontakt med arbetsmarknaden som var viktigt vid antagningen, nu är det istället kort utbildningsbakgrund som prioriteras vilket innebär att lämpliga kandidater som inte har arbete eventuellt prioriteras bort till förmån för någon som står längre ifrån. Vi behöver bli mer långsiktiga i de prioriteringar vi genomför.

Nya metoder behövs inom alla områden. Därför blir jag extra glad när vår vuxenutbildning beviljats statliga medel för att utveckla digitaliseringen inom SFI. Vi kommer behöva många nya verktyg och metoder för att fler ska rustas framöver. Ska bli spännande att följa digitaliseringsarbetet som drar igång i höst!

img_8438