Josefin Malmqvist

Media

Arbetslinje

2017-09-25, Dagens Nyheter, Lägg ner Arbetsförmedlingen – ge kommunerna huvudansvaret

2017-01-17, Svenska Dagbladet, 94 förslag för fler jobb och ökad tillväxt

2016-09-23, Dagens Samhälle, Regeringens budget sviker kommunerna


Ekonomiskt bistånd

2018-04-20, Svenska Dagbladet, Sverige behöver sänka bidragen

2018-01-25, Dagens Samhälle, En ny bidragsmyndighet löser inte alla problem

2017-05-20, Svenska Dagbladet, Kommunerna måste få verktyg mot bidragsbrott

2016-07-12, Dagens Nyheter, Skärp kontrollredskapen för kommunerna

2016-04-28, Dagens Samhälle, Ge kommuner redskap för minskat försörjningsstöd


Etablering & integration

2018-05-23, Svenska Dagbladet, Lika för alla måste gälla på bostadsmarknaden

2017-11-01, Svenska Dagbladet, ”Nyanlända kan inte ges förtur till bomarknaden”

2017-11-07, Svenska Dagbladet, slutreplik: ”Stora risker med att ge förtur till vissa grupper”

2017-02-02, Dagens Nyheter, ”Regeringen ger dåligt stöd till arbetet med etablering”

2016-11-02, Dagens Samhälle, Regelkrockar försvårar integrationen

2016-10-25, Dagens Nyheter, ”LO behöver ta sitt eget ansvar för integration”

2016-10-13, Dagens Nyheter, ”Fler reformer krävs för att etableringen ska fungera”

2016-08-31, Dagens Samhälle, Regeringen flyttar sitt underskott till kommunerna

2016-03-08, Dagens Samhälle, Utrikesfödda kvinnor lämnas utanför


Vuxenutbildning

2018-09-05, Dagens Nyheter, ”Utredningen undviker frågor om finansiering och kvalitet”

2017-10-06, Dagens Samhälle, ”Inför ett friskolesystem i vuxenutbildningen” 

2017-02-20, Dagens Samhälle, Stärkt vuxenutbildning minskar utanförskap

2016-12-23, Svenska Dagbladet, Låt kommunerna ta över yrkesutbildningen


Socialtjänst

2017-04-24, Dagens Nyheter, Lagen tvingar socialtjänsten utreda fungerande föräldrar