Josefin Malmqvist

Riksdagskandidat 2018

Nu har jag tagit arbetslinjen till Sundbyberg och söker nu Moderaterna i Stockholms läns förtroende för att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag.

Facebook-1 (1).png

Vad jag söker förtroende för att göra i riksdagen

Allt börjar med jobben. Ett arbete innebär gemenskap, matlåda och semester, men är också avgörande för att vårt samhälle ska gå runt.

På två år har vi minskat bidragsberoendet med en tredjedel i Sundbyberg. Nu går fler än någonsin till jobbet. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med att ställa krav och erbjuda nya redskap för att bygga ett nytt liv.

Efter att ha tagit arbetslinjen till Sundbyberg söker jag nu Moderaterna i Stockholms läns förtroende för att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag. Genom ordning och reda, resultatstyrning och att varsamt värna varje skattekrona kan vi uppnå högre kvalitet och större makt över våra egna liv.

Några förslag jag skulle vilja driva:

 • Gör det mer lönsamt att arbeta genom
  • Inför ett bidragstak och skärp aktivitetskraven
  • Avskaffa värnskatten
  • Kvalificering till välfärdssystem
 • Förbättra matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden
  • Lägg ner Arbetsförmedlingen
  • Reformera Lagen om anställningsskydd
  • Kvalitet och kostnadseffektivitet i vuxenutbildningen

Tidigare i år hade jag förmånen att få leda Moderaterna i Stockholms stad och läns politikutvecklingsarbete inom arbetsmarknad och integration. Läs gärna rapporten med 94 förslag för ett växande Stockholm – många av vilka jag skulle driva om jag får förtroendet.

Vad jag hoppas bidra till att lösa: arbetslösheten och utanförskapet växer

Stora delar av Sverige splittras upp av ett växande utanförskap. Arbetslösheten stiger. En stor del av de nyanlända som kom till Sverige för ett par år sedan är nu på väg ut på arbetsmarknaden, utan rätt utbildning eller den kompetens arbetsmarknaden efterfrågar.

Regeringens egna prognoser visar att utanförskapet närmar sig en miljon. Konjunkturinstitutets sammanställning av prognoser för arbetslösheten visar, med undantag för regeringens senaste val-prognos, att arbetslösheten nu kommer fortsätta öka.

Nu behövs kraftfulla strukturreformer för att öppna upp vår stängda arbetsmarknad och möjliggöra flexibla vägar mot egen försörjning. Det hoppas jag få förtroende att göra efter valet 2018.

KI jämförelse arbetslöshet

 

Vad jag gjort: Sundbyberg visar att det går

10370349_10154515895500571_4003134116881116678_n

För fyra år sedan lovade jag att ta arbetslinjen till Sundbyberg.

På mindre än två år har vi kunnat uppnå viktiga resultat, genom ett målmedvetet arbete och mod att ställa krav. Bidragsberoendet har minskat med nära en tredjedel. Fler än någonsin tidigare har ett arbete att gå till.

Det arbetet har jag beskrivit i fler ord i olika sammanhang, men i korthet handlar det om:

 • Skärpta krav för ekonomiskt bistånd:
  • Uppföljning av felaktiga utbetalningar – fusk ska aldrig löna sig.
  • Rättssäker handläggning genom riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd.
  • Aktivitetskrav – för alla.
 • Bred palett av arbetsmarknadsinsatser, tack vare auktoriserade utförare, och ersättning efter resultat. Skattebetalarna ska betala för resultat.

 

Läs mer om våra insatser här. Några av våra senaste resultat i Sundbyberg:

Läs gärna mer om min kandidatur här.