Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Klart med auktorisation av hela vuxenutbildningen

20170919 Auktorisation vux (1).png

För att gynna hög kvalitet och kostnadseffektivitet inför vi nu auktorisation inom hela vuxenutbildningen. Samtidigt säkerställer vi att kommunen bara betalar för goda resultat.

Det innebär att kommunens vuxenutbildning i egen regi omfattas av samma villkor som våra auktoriserade leverantörer, och att resultaten från alla aktörer publiceras på en sida där vi jämför service från olika kommunala verksamheter.

Auktorisation inom SFI och grundläggande vuxenutbildning införde vi i våras. Nästa steg blir att få auktorisation av arbetsmarknadsinsatser på plats, från årsskiftet, och att inrätta ett nytt kvalitetskansli för att följa upp all verksamhet – oavsett driftsform.

Här finns ärendet och priserna som nämnden föreslås besluta om den 26 september, del 1 och del 2.


Lämna en kommentar

Återigen rätt om tillfälligt boende

20170918 Rätt om tillfälligt boende.png

Bostadsfrågan fortsätter engagera och i bostadsbristens spår är det många som vänder sig till socialtjänsten för stöd med bostad. Som jag skrivit om tidigare är lagstiftningen tydlig – bostad är den enskildes ansvar. Socialtjänsten kan tillfälligt hjälpa till i vissa särskilt utsatta grupper.

I en ny dom från Förvaltningsrätten avslår rätten en enskilds överklagande av stadens avslag på tillfälligt boende. Bakgrunden är att personen i fråga bott i tillfälligt boende i över 5 år, och erbjöds i våras en trerummare i Fagersta, men tackade nej då hon hellre ville bo kvar på hotellet i Hallonbergen.

Det innebär en bekräftelse av vår hållning: tillfälligt boende är just det – tillfälligt. Och att tacka nej till en erbjuden bostad någon annanstans i landet innebär en förbrukad rätt till fortsatt tillfälligt boende.

I avgörandet skriver domstolen bland annat följande:

2017-09-18 Dom tillfällligt boende

Hela domen finns här.

***

Har här skrivit om en tidigare dom i Förvaltningsrätten som även den bekräftar vår hållning.


Lämna en kommentar

Fusk ska aldrig löna sig – nu stoppas felaktiga bidragsutbetalningar

FUT resultat sept2017.png

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ska bara gå till dem som har rätt till stöd – fusk ska aldrig löna sig! Därför inrättade vi i höstas en ny tjänst för att följa upp felaktiga bidragsutbetalningar. Arbetet kom igång på allvar under våren och resultaten hitintills är nedslående:

 • 7 hushåll har fått avslag på försörjningsstöd som effekt av detta arbete.
 • 3 polisanmälningar har gjorts.
 • 110 000 kr i felaktiga utbetalningar har återkrävts.
 • 283 000 kr av skattebetalarnas pengar stoppats från att betalas ut felaktigt.
 • Utöver det arbetar FUT-handläggaren med att utveckla arbetssättet för att förebygga felaktiga utbetalningar.

 

Nu återstår för oss att fortsätta utveckla arbetet för att säkerställa att inga felaktiga utbetalningar genomförs framöver. Samtidigt behöver polisen prioritera bidragsbrott i större omfattning. Det är vårt ansvar mot skattebetalarna att inga skattekronor betalas ut felaktigt.


Lämna en kommentar

Socialdemokraterna har drivit 38 sundbybergare till Kronofogden

Socialdemokraterna har drivit 38 sundbybergare till Kronofogden med sina lotterier.png

Socialdemokraternas lotteriverksamhet säljer lotter på kredit till redan skuldsatta. Tusentals har drivits till Kronofogden för att de inte betalat sina lotter. De senaste åren har partiet fått över 500 miljoner kronor av vinsten från spelverksamheten, som finansierat valkampanjer och partiarbete. Det avslöjade Dagens Nyheter här om dagen. 

Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. Socialdemokraterna och SSU har ett undantag från lagen, skriver DN.

I Sundbyberg har Socialdemokraterna drivit 38 sundbybergare till Kronofogden med sina lotter. Social- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig för budget- och skuldrådgivningen och bedriver ett viktigt arbete för att stötta utsatta människor att komma tillbaka igen.

Därutöver har regeringen nyligen drivit igenom att ansvaret för att förebygga spelmissbruk nu flyttas, från regeringen till kommunerna. Ett stort ansvar som flyttas utan tillkommande resurser.

Att socialdemokraterna samtidigt driver sundbybergare till skuldsättning för att finansiera sin egen valrörelse är helt oacceptabelt.

Därför undrar jag vad Peter Schilling och Socialdemokraterna i Sundbyberg kommer göra:

 1. För att stoppa att fler sundbybergare drivs till Kronofogden på grund av deras lotteriverksamhet?
 2. Hur Socialdemokraterna i Sundbyberg kommer kompensera de sundbybergare partiet drivit till Kronofogden?

 

Min kollega, Oliver Rosengren i Växjö, har begärt ut listan från Kronofogden. Här finns hela listan, kommun för kommun, över hur många Socialdemokraterna drivit till Kronofogden.


Lämna en kommentar

Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018.

Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss ytterligare redskap i vår verktygslåda för att minska utanförskapet i Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Uppskattningsvis 200-300 individer i Sundbyberg skulle ha glädje av samordningsförbundet. Uppemot 100 av dessa är personer som är sjukskriva inom försörjningsstödet. De får inte del av Försäkringskassans rehabiliterande insatser eftersom de inte haft någon sjukpenninggrundande inkomst och kommunen har ingen rätt att ställa krav på insatser för att få stöd och kunna bli frisk.

Idag står vi delvis handfallna inför grupper med sundbybergare i utanförskap som kräver samverkan. De bollas alltför ofta runt i systemet. Nu hoppas vi kunna sitta kring ett bord och gemensamt korta vägen ur utanförskap, utan att sekretessen sätter käppar i hjulen, säger Josefin Malmqvist (M).

Årlig budget är 2 miljoner kronor, av vilket Sundbyberg står för 500 000 kr. Därutöver finns möjligheter att ansöka om riktade ESF-medel. Socioekonomiska analyser visar att för Sundbyberg blir samordningsförbundet lönsamt på kort sikt om 1 av 3 går från utanförskap till egen försörjning.

Vi hoppas kunna räkna hem detta på några år, genom minskade utgifter för utanförskap och fler sundbybergare som bidrar till samhället. Det blir den största vinsten, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Kartläggning av målgrupper som skulle vara aktuella för samordningsförbundet

 • Antalet 0-klassade som är sjukskrivna ofta med både fysisk och psykisk ohälsa och har ett samordningsbehov bedöms vara mellan 50-100 individer.
 • Ytterligare 50 -100 individer pendlar mellan perioder av arbetslöshet och sjukskrivning.
 • 5-10 individer deltar i daglig verksamhet Arbetssupporten LSS och skulle kunna vara betjänta av samordningsförbundets insatser för att komma ut i arbetslivet.
 • 5-10 unga vuxna individer har idag boendestöd via socialpsykiatrin men är arbetslösa.
 • 60 individer, varav 20 utan försörjningsstöd, hade våren 2015 läst SFI mer än 1000 timmar utan att komma vidare.
 • Utifrån det kommunala uppföljningsansvaret kan det enligt gymnasiesamordnaren, handla om 20-50 ungdomar som hoppat av gymnasiet där samordningsförbundet skulle kunna göra skillnad.

 

Tidplan

 • Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ingå finansiellt samordningsförbund, den 29 augusti 2017
 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väntas fatta beslut under september månad 2017.
 • Därefter väntar beslutsfattande i Stockholms läns landsting.
 • Samordningsförbundet planeras att vara på plats den 1 juli 2018.

 

Andra samordningsförbund i Stockholms län

 • Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna, startade 1 juni 2017.
 • Täby och Österåker, i Samordningsförbundet Södra Roslagen.
 • Samordningsförbundet Välfärd i Nacka.
 • Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 • Samordningsförbundet i Södertälje.

Läs mer om finansiella samordningsförbund: http://nnsfinsam.se/

Ärendet, inkl förslag till förbundsordning, som antogs i social- och arbetsmarknadsnämnden i veckan finns här.

Finansiell samordning

Läs gärna mer i Mitt i Sundbyberg här.