Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Halvårssummering – hösten 2021

Jag summerar nu mitt tredje år som riksdagsledamot, och är fantastiskt glad över alla kloka personer jag har förmånen att få arbeta med varje dag.

För att bidra till transparensen om hur jag förvaltat det förtroende som visats mig, väljer jag varje halvår att kort summera mina politiska aktiviteter. Detta blir ett nedslag med exempel på vad jag gjort – den som önskar få en fullständig sammanställning rekommenderas i vanlig ordning att löpande följa mina sociala medier. Tidigare halvårssummeringar finns längst ner i inlägget.

Under hösten har Moderaternas interna nomineringsarbete inför valet 2022 ägt rum, och jag är väldigt tacksam över att ha fått 4:e flest förstaplaceringar i den interna medlemsomröstningen och blivit vald till 5:e plats på listan inför valet nästa år. Stort och varmt tack för allt stöd!

Släppte en film om hur jag ser att vi kan göra Sverige till världens bästa land:

Spelat in videoserien Malmqvist & Wykman med Niklas Wykman, där vi lyfter fram lösningar på några av Stockholmsregionens akuta problem:

Riksdagsmotioner

Varje höst har vi som riksdagsledamöter möjlighet att lägga egna motioner, i frågor som inte ligger i de utskott där vi verkar. I höst har jag lämnat in följande motioner:

Försvåra för män som dömts för misshandel och våldtäkt att använda förtalslagstiftningen mot sina tidigare offer med Edward Riedl

Nytt skatteutjämningssystem, med Ida Drougge

Skärpta insatser mot sexualbrott

En förbättrad kvinnosjukvård, med Louise Meijer

Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet

Reformera socialtjänstlagen

Skärpta insatser mot bidragsfusk

Begränsa rätten till tolk

Redovisa vad skattepengarna går till, med Ida Drougge

Lika för alla på bostadsmarknaden

Reformera samhällsorienteringen

Avskaffa strandskyddet

Modernisering av familjerätten

Reformering av vuxenutbildningen, med Niklas Wykman

Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen, tillsammans med Stockholmskollegor

Minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige, med Stockholmskollegor

Villkor för fristående aktörer i välfärden, med Stockholmskollegor

Det kommunala utjämningssystemet, med Stockholmskollegor

En trygg Stockholmsregion, med Stockholmskollegor

Media (urval)

Har medverkat i media 34 gånger under hösten, bland annat:

Intervju i SVT Forum från Moderaternas arbetsstämma (3.59 in i sändningen)

Större intervju i Sydsvenskan om hur Moderaterna ska vinna fler kvinnor

Skrivit med kollegor i Svenska Dagbladet om hårdare tag mot bidragsbrott

Talarengagemang (urval)

Moderata Studenters spetsutbildning för tjejer, Q-akademin

Moderaternas nationella spetsutbildning

Moderatkvinnorna Örebro län

Moderaterna i Partille med Mats Green om hur vi vinner kvinnor som väljare

Moderaterna i Solna, Sollentuna och Sundbybergs gemensamma talarkvällar

Arbetslinjeakademin

Moderaterna Upplands Bro

Moderatkvinnorna Stockholms län om jämställdhet

Rädda Barnen om flickor på flykt

Moderaterna i Solna

SNS – föräldraskap ett hinder i karriären för kvinnor?

Moderatkvinnorna i Nacka om hur vi vinner kvinnor som väljare

Moderata Studenters utbildning Ultimatum

Fores – a quickly transforming labour market

Moderaterna i Mora

UUA-konferensen ”Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation”

Examinationen av Google Digitalakademin, i samarbete med Internetstiftelsen och Entreprenörskapsforum, #WeStart- ett initiativ för att stärka kvinnliga entreprenörer i Sverige.

Aktion MKF Skåne

Våld i nära relationer för Moderaterna i Halland

Moderatkvinnorna i Dalarnas uppstartsträff i Falun

Moderatkvinnorna i Stockholms läns spetsutbildning

WomEngage – om kvinnors företagande i 2:a-kammarsalen i riksdagen

ESO- seminarium om utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna har under året fokuserat på reformutveckling, och samlar löpande jämställdhetsreformer i en ny digital reformbank. Tidigare i höstas hade vi också uppstart med den nyvalda styrelsen, och valplanering för hela slanten.

Under hösten blev många av Moderatkvinnornas reformförslag också Moderaternas officiella politik, bland annat inom:

Jämställd sjukvård

Skärpta straff och möjlighet att utdöma vistelseförbud för våld i nära relationer

Jämställda pensioner

Tidningen Modig

Som chefredaktör och ansvarig utgivare för Moderatkvinnornas tidning är jag fantastiskt glad över den positiva respons och fina återkoppling vi fått på tidningen. Det visar sig inte minst i de hundratals nya prenumeranter som valt att skriva upp sig inför varje nytt nummer.

Stort och varmt tack till de som ingått i redaktionen: Susanne Ydstedt, Cecilia Löfgreen, Joline Göttfert, och Pernilla Ohlin.

Sundbybergsmoderaterna

Valplaneringen har dragit igång. Jag lämnar nu vid årsskiftet min plats som ledamot i kommunstyrelsen i Sundbyberg, och är väldigt glad att vi kunnat välja Josefine Mittermeier som min efterträdare.

Dessutom har vi fortsatt vårt samarbete med Solna och Sollentuna med många trevliga och givande talarkvällar. Varmt tack till mina ordförandekollegor Veronica Liedberg och Niklas Wykman för gott samarbete!

Övrigt (i urval)

Tjänstgjort som ordförande för nomineringskommittén i Solna, och vice ordförande för nomineringskommittén i sydväst inför regionvalet.

Ordförande på nomineringsstämman i Örebro län.

Haft Elsa Kelfve som prao.

Tidigare summeringar

Summering av våren 2021

Vikarierande bostadspolitisk talesperson

Summering av hösten 2020

Summering av våren 2020

Summering av hösten 2019

Summering av våren 2019

Summering av hösten 2018

Gott nytt år!


Lämna en kommentar

KU-anmäler statsministern för uttalande om Eneroth

Idag har jag KU-anmält statsministern. Läs anmälan här eller här:

Granskning av Magdalena Anderssons uttalande om huruvida Tomas Eneroth begått brott eller inte

Den 30 november 2021 meddelade Åklagarmyndigheten att en förundersökning om sexuellt ofredande inletts mot infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Senare samma dag fick tillträdande statsminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens, vid vilken nya statsråd samt statsråd med nya arbetsuppgifter presenterades, frågan om hur hon såg på detta faktum. Andersson svarade då att:


”Jag tycker det är bra att frågan utreds. Jag är också väldigt stolt över att vara ordförande i ett parti där medlemmar tar upp sådana här händelser och ser till att de utreds. Det finns ingen tvekan om vad som hänt i det här fallet, och Tomas Eneroth har bett kvinnan om ursäkt. Han är tydlig med att det var oavsiktligt från hans sida och jag ser ingen anledning att inte tro på det.”

Detta uttalande kan svårligen tolkas på annat sätt än att Andersson gör en egen värdering av uppgifter som är helt centrala för förundersökningen och för frågan om något brott begåtts. Andersson uttrycker sin tydliga uppfattning både om vad som faktiskt inträffat och om att Tomas Eneroths i vart fall saknat avsikt eller uppsåt i förhållande till det brott som han nu utreds för. Det är just sådana frågor som Åklagarmyndigheten ska pröva inom ramen för den förundersökning som pågår och som senare också kan bli föremål för en domstolsprövning om åtal väcks.

Uttalandet från Andersson riskerar att bli handlingsdirigerande för myndigheten och påverka handläggningen i det enskilda fallet. Det är dessutom olämpligt att uttala sig så tydligt på frågan om Eneroth har begått brott eller inte, då statsministern inte har möjlighet att avgöra det. Även om Magdalena Andersson vid tiden för uttalandet ännu inte formellt tillträtt som statsminister, får hennes uttalande i egenskap av finansminister i en övergångsregering ändå anses olämpligt.

Konstitutionsutskottet har tidigare understrukit vikten av att statsråd visar största möjliga återhållsamhet med att uttala sig i enskilda fall eller att göra uttalanden som kan uppfattas på detta sätt. Sådana uttalanden kan enligt utskottets mening komma i konflikt med syftet i såväl 12 kap. 2 § om myndigheters självständighet som 11 kap. 3 § regeringsformen om domstolars självständighet. Åklagarmyndighetens och domstolarnas självständighet är en grundläggande utgångspunkt i en rättsstat som Sverige.

Mot anledning av vad som anförts ovan anser jag att konstitutionsutskottet bör granska om finansminister och tillträdande statsminister Magdalena Andersson genom sina uttalanden riskerat att påverka utgången av en rättsprocess eller i övrigt inte beaktat sin speciella ställning i förhållande till myndigheternas och domstolarnas självständighet.