Josefin Malmqvist

Alla som kan arbeta ska arbeta

Sverige har rekordhög långtidsarbetslöshet, stor brist på arbetskraft och 1,3 miljoner människor som inte kan försörja sig själva. 

Jag arbetar för: 

  • Att arbete alltid ska löna sig. Inför bidragstak, skärpta aktivitetskrav för bidrag och sänkt skatt för alla som jobbar.

  • Arbetslinje till välfärd. Den som är ny i Sverige bör få tillgång till välfärden i takt med att man arbetar och betalar skatt. Avskaffa flerbarnstillägget och tidsbegränsa rätten till skattefinansierad tolk för att stärka integrationen. 

Vill du läsa mer om mitt tidigare arbete som kommunalråd? I denna rapport kan du läsa mer om de 33 reformer vi genomförde på 3 år. Det ledde bland annat till att vi lyckades pressa tillbaka bidragsberoendet med 38 procent.

I denna rapport, skriven tillsammans med några andra kommuner, kan du läsa mer om våra gemensamma lärdomar av att ta arbetslinjen till en kommun.