Josefin Malmqvist

Jämställdhet är frihet

Sverige har länge varit ett av världens mest jämställda länder, men på senare år har utvecklingen gått åt fel håll. Under Magdalena Anderssons (S) tid i regeringen har kvinnors utsatthet för sexualbrott ökat med 176 procent och Sverige ligger i topp i Europa när det gäller anmälda våldtäkter. Kvinnor är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män och kvinnor har betydligt svårare att göra karriär än i våra europeiska grannländer.

Utanförskapet växer med kravlöst bidragsberoende och en politik som uppmuntrar kvinnor att stanna i hemmet, i stället för att delta i arbetsgemenskapen. Färre än var tredje utrikes född kvinna med kort utbildning går till jobbet. Sveket är stort mot de kvinnor som flytt förtryck i sina forna hemländer, och som tvingas leva under hedersförtryck även i Sverige.

Ska Sverige bli ett föredöme på jämställdhetsområdet krävs reella förändringar. Jag arbetar för att:

  • Det ska alltid löna sig att arbeta, medan dagens bidragssystem gör familjebildande till en permanent bidragslösning. Flerbarnstillägget bör ersättas av ett förstärkt jobbskatteavdrag och bostadsbidraget ersättas av ett extra barnbidrag för ensamstående föräldrar.

  • Öka kvinnors livsinkomster genom skatteavdrag för privat pensionssparande och dela den intjänade pensionen mellan föräldrar under föräldraledighet och vård av sjukt barn. Utöka skolans undervisning i privatekonomi och programmering. Stärk välfärdsföretagandet, genom att öppna upp för företagande i fler kvinnodominerade branscher.

  • Stärkt integration genom att minska invandringen och prioritera kvinnor i kvotflyktingsystemet. Sverige behöver upprätta en obruten integrationskedja som har ett snabbt genomflöde till självförsörjning. Ersätt samhällsorienteringen med en ny Sverigeintroduktion, inför hedersscreening för alla asylsökande och bidragstak så att arbete alltid lönar sig.

  • Trygghet för kvinnor och män. Inför rätt till målsägandebiträde i hovrätten i mål om våld i nära relationer och spela in första förhöret med målsägande för att kunna användas som bevisning i rättegången. Utbilda kollektivtrafikförare i att upptäcka, förebygga och larma om sexuellt ofredande och inför trygghetsperspektiv i plan- och bygglagen.

 

Moderatkvinnorna kartlagt forskningsfronten och lyssnat in expertisen för att förstå inom vilka områden jämställdheten går åt fel håll och varför. Våra lösningar är genomarbetade och framtagna med stöd i forskning och såväl svensk som internationell beprövad erfarenhet.