Josefin Malmqvist

Nej till lottning och bussning – ja till kunskap och studiero

Resultaten i svensk skola har sjunkit i 20 år. I dagsläget lämnar hela 15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Socialdemokraterna går nu till val på ett storskaligt experiment med lottning, bussning och kvotering av elever. De vill göra dina barn till verktyg för att hantera sin misslyckade integrationspolitik. Dessutom höjs röster för att betyget F ska tas bort. Dessa förslag löser inte problemen som svensk skola står inför. I stället behövs ett återupprättat kunskapsfokus, studiero och möjlighet för lärare att vara lärare.

Jag arbetar för: 

  • Tydligt fokus på mätbara kunskaper. Inför digitala och centralt rättade nationella prov som mäter elevernas kunskaper på ett rättvist sätt. Proven ska vara jämförbara över tid. Skolinspektionen bör särskilt granska skolor som avviker från nationella prov.

  • En timme mer undervisning om dagen från lågstadiet.

  • Skolvalet bör göras obligatoriskt för alla, inte minst för att motverka boendesegregationen. De som inte har möjlighet att välja ska få stöd att göra ett initierat val.

  • Storsatsning på svenska språket och på att skolpersonal i utanförskapsområden ska vara välutbildad och tala god svenska. Klarar inte en elev svenskan behövs möjlighet att gå om en klass, annars blir alla andra ämnen mycket svårare.