Josefin Malmqvist

18 000 nya jobb med Rot och Rut

I en ny rapport visar Företagarna att Rot- och Rutavdragen har skapat minst 18 000 nya jobb på ett år! Det är därför obegripligt att oppositionen vill avskaffa RUT och även ROT på sikt. Detta skrivs det idag om på Brännpunkt. Över 880 000 personer och 55 000 företag har utnyttjat avdragen. Rapporten visar dessutom att avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs de ger tillbaka mer till statskassan, i form av ökade skatteintäkter, än vad de kostar! Det måste ses som en stor succé!