Josefin Malmqvist

18 miljarder betalas varje år ut felaktigt

Det är mer än dubbelt så mycket som kommunerna får av staten för flyktingmottagandet.