Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Nya bostäder ger nya jobb

  
Kul att i Dagens Nyheter kunna läsa om några av alla de nya bostäder som planeras i centrala Sundbyberg. Genom att gräva ner järnvägen, som idag skapar en barriär genom hela centrum, frigörs mycket ny mark för att kunna bygga bostäder och samtidigt rusta hela stadskärnan och skapa nya grönområden.

Totalt handlar det om 250.000 kvadratmeter om vi bygger fem våningar i snitt. Någonting som verkligen kommer lyfta hela centrala Sundbyberg. Mer fler bostäder och kontor skapas tusentals av nya arbetstillfällen för sundbybergare – goda nyheter för oss som redan bor i kommunen och framtida kommuninvånare!

 


Lämna en kommentar

Goda exempel för fler i jobb i Solna


Har haft en lärorik eftermiddag tillsammans med kommunalrådskollegorna Lars Rådén och Arion Chryssafis i Solna för att lära mig mer om hur vi kan bli bättre på att få ner försörjningsstödet och får fler sundybergare i jobb.

Efter många år av hårt och medvetet arbete har Solna kunnat minska antalet hushåll som har försörjningsstöd och fått fler kommuninvånare i jobb. Sundbyberg står inför stora utmaningar när det gäller kostnaderna för försörjningsstöd och en relativt hög arbetslöshet, vilket jag bl a pratade om på budgetfullmäktige i december.

Nu behöver vi lära oss av vad andra kommuner gjort rätt och knyta fler företagskontakter för att varje sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till!

 


Lämna en kommentar

Stjärnjouren – en ideell tjejjour i Sumpan

  
Kul att få inleda årets första kommunstyrelsemöte med att stötta Stjärnjourens viktiga arbete!

Stjärnjouren är en ideell tjejjour i Sundbyberg som varje vecka talar med ca 10 tjejer Sundbybergstjejer som söker stöd. Unga tjejer 12-25 år som varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld kan söka stöd hos 28 volontärer.

De driver ett imponerande arbete som jag hoppas få möjlighet att besöka under året, och det är verkligen kul att få inleda terminen med att stötta verksamheten.