Josefin Malmqvist

5 månader som bostadspolitisk talesperson – dags att summera!

Nu är det dags att summera mina 5 månader som vikarierande bostadspolitisk talesperson, under Carl-Oskar Bohlins föräldraledighet.

En välfungerande bostadsmarknad ger förutsättningar för tillväxt, välfärd och kamp mot utanförskap. Idag präglas den istället av stela mark- och byggregler och en dysfunktionell hyresmarknad, vilket hämmar tillgången på bostäder och hämmar tillväxten.

  • Underlätta bostadsbyggandet, genom effektiv planprocess, tillgänglig mark och flexibla byggregler. Inför avgifter för överklagande. Då kan både tiden från idé till inflyttning och produktionskostnaderna minska, och därmed utbudet av bostäder öka.
  • Stärka äganderätten, så att människor får mer makt och staten mindre. Idag står många småhusägare maktlösa inför övernitiska tjänstemän på myndigheterna, orimligt långa handläggningstider och förlorade ekonomiska värden.
  • Reformerad hyressättning som kommer hyresgästen till del. Hyresrätten kan underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, göra det möjligt för företag att rekrytera kompentens, underlätta inträdet på bostadsmarknaden, när livssituationen plötsligt ändras eller när det saknas kapital att köpa en bostad. Hyresgästens ställning ska vara trygg och förutsägbar, men i dagsläget fungerar hyresmarknaden dåligt.

Trots den värsta bostadskrisen på 50 år lyser relevanta reformer från regeringen för att öka byggandet med sin frånvaro. Här finns Moderaternas bostadspolitik summerad.

Tack till Moderaterna i civilutskottet, Cecilie Tenfjord-Toftby, Lars Beckman, David Josefsson, Ida Drougge och Mikael Damsgaard, för spänstiga diskussioner och stort engagemang i arbetet för att utveckla relevanta reformer för Sverige. Tack till våra tjänstemän, inte minst Per Claréus, Jonas Falk, Linda Jonsson och Hanna Strömberg, för skickliga insatser för att utveckla Moderaternas politik i civilutskottet.

Coronapandemin har ju förändrat också riksdagsarbetet, och förhoppningarna om att kunna resa runt i landet gick dessvärre inte att genomföra. Istället har möten hållits digitalt, men värdefulla samtal och idéutbyten har likväl genomförts.

Media

Totalt 66 pressklipp, däribland:

Debatt: Fastighetsskatten ska inte återinföras, med Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson

DN Debatt: Avskaffa generella strandskyddet och låt kommunerna bestämma.

ATL: Stärk äganderätten och öka bostadsbyggandet, med John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson

Bopol-podden, gärna aggressiv för regelförenklingar

Debatt: Om paketreselagen, i Hallandsposten, Arbetarbladet, Söderhamns-kuriren, Hela Hälsingland, Ljusnan mfl

Dagens Industri: M-toppen om bostadsbristen: ”Sverige behöver tänka annorlunda”

Debatt i Realtid: Digitala stämmor bör vara här för att stanna, med David Josefsson

Debatt i SvD: Stärk husägares rätt mot staten

SDS ledare: Se gärna över studiemedlen. Av rätt skäl.

Dagens Industri: Moderaterna vill införa ett extra studielån

Byggvärlden: Hon blir bostadspolitisk talesperson för Moderaterna

Talaruppdrag (urval)

Livesändning för Stockholmsförbundet, om bostäder

Seminarium om paketreselagen, för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Sveriges Bussföretag.

Fastighetsvärldens webbsända seminarium Bostadsdagen, om fastighetsskatten.

Livesändning hos Jagvillhabostad.nu, om studentbostäder

Debatt om bostäder för unga, hos Hyresgästföreningen och Byggföretagen.

Betonginitiativets resultatkonferens

SABOs konferens för förtroendevalda

Bostadsfrämjandet om social bostadspolitik

Bostadsfrågor för Moderaternas nämndnätverk i Kalmar län

Öppna Moderater, julavslutning om bostäder

Sigtunamoderaternas julavslutning

Sveriges förenade studentkårer, SFS, jubileumsseminarium om Bostäder för studenter

SRF om resegarantilagen

Besök och möten (urval)

Fastighetsägarna

Besök i nybyggda studentlägenheter på Lappis med SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Möte med Wallenstam

HSB

Trä- och möbelföretagen

Svensk Betong

Hefab fastigheter

Besök på Kvarteret Silvret, Snabba Hus Bergslagsvägen och Stockholmshems modulhusprojekt med Dennis Wedin.

Sveriges Allmännytta

Plusstaden

Bostadsbolaget JM

Rundabordssamtal med Studentbostadsföretagen

Einar Matsson

Bostadsrätterna

Hyresgästföreningen

Anna Sander, huvudsekreterare i utredningen Modernare byggregler

Fredrik Kopsch, forskare

Filmer

Den som tjänar minst förlorar mest på hyresregleringen

Avskaffa strandskyddet och låt kommunerna bestämma.

Möjliggör förlängda bygglov

Varför vill regeringen ge nyanlända förtur i bostadskön?

1% av svenska folket är nöjda med regeringens bostadspolitik

Möjliggör digitala bolagsstämmor permanent

Varför överger regeringen alla de svenskar som köpt resor innan corona?

Värsta bostadskrisen på 50 år – nu krävs nya lösningar

Riksdagsdebatter

Eftersom regeringens lösningar på bostadsbristen lyser med sin frånvaro, har vi dessvärre inte haft så många förslag att debattera.

Fråga till Per Bolund om varför nyanlända ska gå före i bostadskön.

Budgetdebatten U18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Riksrevisionens rapport om köp av nyproducerade lägenheter

Övrigt

Politisk referensgrupp för bygglovsutredningen

Referensgruppsmöte i utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning

Möte med delegationen mot segregation

***

Stort och varmt tack för alla hejarop, kloka inspel och mothugg – det vässar politiken framöver!