Josefin Malmqvist

Anja i Metro

Idag intervjuas Anja Sonesson i Metro. Läs gärna hela intervjun från sidan 10 i pdf:n.

Hon lovar där bland annat att

1. Förbättra för arbetslösa genom bland annat svenskundervisning och motprestationer för socialbidrag.

2. Öka antalet lägenheter i Malmö

3. Ställa högre kvar i skolan

4. Ta krafttag mot kriminaliteten

5. Införa valfrihet i äldreomsorgen.

Vi i ungdomsförbundet vill vidare ha en polishögskola i Malmö och underlätta byggnationen av studentbostäder. Läs gärna mer om våra tankar på ungdomslistan.se