Josefin Malmqvist

Är verkligen hälften av de nyanlända i jobb efter 5 år?