Josefin Malmqvist

Återvinning?

Gamla tunnelbanevagnar får nytt liv på havets botten. Istället för att transportera stressade NY-bor, ska de gamla vagnarna nu bli bostad för fiskar 30 meter under havsytan. Fiskeindustrin är överlycklig; fiskepopulationen i Delaware, där man redan dumpat 600 vagna, har redan 400-faldigats. Undrar var gränsen går mellan att ”främja naturen” och dumpa skrot i havet.

Läs mer på DN.