Josefin Malmqvist

Avskaffa strandskyddet och låt kommunerna bestämma