Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Socialdemokraterna sviker Sveriges kvinnor

När jämställdheten på område efter område går åt fel håll, finns det inget annat kvar för Annika Strandhäll (S) än att konstruera falsarier mot Moderaterna. Efter drygt sex år med Stefan Löfven (S) som statsminister ser vi hur hans regering konsekvent fört en politik som försämrat jämställdheten i Sverige – såväl på arbetsmarknaden som i vardagen:

1. Regeringen är ointresserade av den kraftiga ökningen av sexualbrott.

2. Socialdemokraterna förhalar insatser mot hedersförtryck.

3. Socialdemokraterna stänger dörren till arbetsmarknaden, med bidragspolitik som överger kvinnor i kravlöst bidragsberoende.

Sveriges kvinnor behöver en politik som tar jämställdhetsproblemen på allvar.

Replikerar Annika Strandhäll (S) i Svenska Dagbladet. Läs artikeln här.


Lämna en kommentar

5 månader som bostadspolitisk talesperson – dags att summera!

Nu är det dags att summera mina 5 månader som vikarierande bostadspolitisk talesperson, under Carl-Oskar Bohlins föräldraledighet.

En välfungerande bostadsmarknad ger förutsättningar för tillväxt, välfärd och kamp mot utanförskap. Idag präglas den istället av stela mark- och byggregler och en dysfunktionell hyresmarknad, vilket hämmar tillgången på bostäder och hämmar tillväxten.

  • Underlätta bostadsbyggandet, genom effektiv planprocess, tillgänglig mark och flexibla byggregler. Inför avgifter för överklagande. Då kan både tiden från idé till inflyttning och produktionskostnaderna minska, och därmed utbudet av bostäder öka.
  • Stärka äganderätten, så att människor får mer makt och staten mindre. Idag står många småhusägare maktlösa inför övernitiska tjänstemän på myndigheterna, orimligt långa handläggningstider och förlorade ekonomiska värden.
  • Reformerad hyressättning som kommer hyresgästen till del. Hyresrätten kan underlätta rörligheten på arbetsmarknaden, göra det möjligt för företag att rekrytera kompentens, underlätta inträdet på bostadsmarknaden, när livssituationen plötsligt ändras eller när det saknas kapital att köpa en bostad. Hyresgästens ställning ska vara trygg och förutsägbar, men i dagsläget fungerar hyresmarknaden dåligt.

Trots den värsta bostadskrisen på 50 år lyser relevanta reformer från regeringen för att öka byggandet med sin frånvaro. Här finns Moderaternas bostadspolitik summerad.

Tack till Moderaterna i civilutskottet, Cecilie Tenfjord-Toftby, Lars Beckman, David Josefsson, Ida Drougge och Mikael Damsgaard, för spänstiga diskussioner och stort engagemang i arbetet för att utveckla relevanta reformer för Sverige. Tack till våra tjänstemän, inte minst Per Claréus, Jonas Falk, Linda Jonsson och Hanna Strömberg, för skickliga insatser för att utveckla Moderaternas politik i civilutskottet.

Coronapandemin har ju förändrat också riksdagsarbetet, och förhoppningarna om att kunna resa runt i landet gick dessvärre inte att genomföra. Istället har möten hållits digitalt, men värdefulla samtal och idéutbyten har likväl genomförts.

Media

Totalt 66 pressklipp, däribland:

Debatt: Fastighetsskatten ska inte återinföras, med Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson

DN Debatt: Avskaffa generella strandskyddet och låt kommunerna bestämma.

ATL: Stärk äganderätten och öka bostadsbyggandet, med John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson

Bopol-podden, gärna aggressiv för regelförenklingar

Debatt: Om paketreselagen, i Hallandsposten, Arbetarbladet, Söderhamns-kuriren, Hela Hälsingland, Ljusnan mfl

Dagens Industri: M-toppen om bostadsbristen: ”Sverige behöver tänka annorlunda”

Debatt i Realtid: Digitala stämmor bör vara här för att stanna, med David Josefsson

Debatt i SvD: Stärk husägares rätt mot staten

SDS ledare: Se gärna över studiemedlen. Av rätt skäl.

Dagens Industri: Moderaterna vill införa ett extra studielån

Byggvärlden: Hon blir bostadspolitisk talesperson för Moderaterna

Talaruppdrag (urval)

Livesändning för Stockholmsförbundet, om bostäder

Seminarium om paketreselagen, för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Sveriges Bussföretag.

Fastighetsvärldens webbsända seminarium Bostadsdagen, om fastighetsskatten.

Livesändning hos Jagvillhabostad.nu, om studentbostäder

Debatt om bostäder för unga, hos Hyresgästföreningen och Byggföretagen.

Betonginitiativets resultatkonferens

SABOs konferens för förtroendevalda

Bostadsfrämjandet om social bostadspolitik

Bostadsfrågor för Moderaternas nämndnätverk i Kalmar län

Öppna Moderater, julavslutning om bostäder

Sigtunamoderaternas julavslutning

Sveriges förenade studentkårer, SFS, jubileumsseminarium om Bostäder för studenter

SRF om resegarantilagen

Besök och möten (urval)

Fastighetsägarna

Besök i nybyggda studentlägenheter på Lappis med SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation.

Möte med Wallenstam

HSB

Trä- och möbelföretagen

Svensk Betong

Hefab fastigheter

Besök på Kvarteret Silvret, Snabba Hus Bergslagsvägen och Stockholmshems modulhusprojekt med Dennis Wedin.

Sveriges Allmännytta

Plusstaden

Bostadsbolaget JM

Rundabordssamtal med Studentbostadsföretagen

Einar Matsson

Bostadsrätterna

Hyresgästföreningen

Anna Sander, huvudsekreterare i utredningen Modernare byggregler

Fredrik Kopsch, forskare

Filmer

Den som tjänar minst förlorar mest på hyresregleringen

Avskaffa strandskyddet och låt kommunerna bestämma.

Möjliggör förlängda bygglov

Varför vill regeringen ge nyanlända förtur i bostadskön?

1% av svenska folket är nöjda med regeringens bostadspolitik

Möjliggör digitala bolagsstämmor permanent

Varför överger regeringen alla de svenskar som köpt resor innan corona?

Värsta bostadskrisen på 50 år – nu krävs nya lösningar

Riksdagsdebatter

Eftersom regeringens lösningar på bostadsbristen lyser med sin frånvaro, har vi dessvärre inte haft så många förslag att debattera.

Fråga till Per Bolund om varför nyanlända ska gå före i bostadskön.

Budgetdebatten U18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Riksrevisionens rapport om köp av nyproducerade lägenheter

Övrigt

Politisk referensgrupp för bygglovsutredningen

Referensgruppsmöte i utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning

Möte med delegationen mot segregation

***

Stort och varmt tack för alla hejarop, kloka inspel och mothugg – det vässar politiken framöver!


Lämna en kommentar

Politiker att hålla koll på 2021

Listad av Dagens Nyheter som en av 19 politiker att hålla koll på 2021.

”De är stigande stjärnor i sina partier, eller har redan skaffat sig poster som ger dem ett starkt utgångsläge. Bakom partiledarna finns ett antal politiker med ambitionen att göra avtryck 2021,” skriver DNs politikreportrar.

Jag jobbar hårt för att bidra till reformer som gör Sverige bättre. Sverige behöver en återupprättad arbetslinje, bekämpa kriminaliteten, stärka äganderätten och öka friheten genom jämställdhet. Coronakrisen har dessutom tydligt belyst bristen på politiskt ledarskap.

Politik är ett lagarbete och detta är ett kvitto på allt arbete vi gör tillsammans i Stockholms län, Moderatkvinnorna och med de moderata kollegorna i civilutskottet. Stort tack till er alla!


Lämna en kommentar

Halvårs- (och halvtids)summering hösten 2020

Det har varit ett minst sagt ovanligt politisk år. Efter att coronapandemin slog till med full kraft mot vårt samhälle har riksdagsarbetet fått ställa om, inrikes resor ställas in och mer tid fokuseras på att rädda svensk ekonomi och svenska jobb.

För att bidra till transparensen om hur jag förvaltat det förtroende som visats mig, väljer jag varje halvår att kort summera mina politiska aktiviteter. Detta blir ett nedslag med exempel på vad jag gjort – den som önskar få en fullständig sammanställning rekommenderas i vanlig ordning att löpande följa mina sociala medier.

Tidigare summeringar finns längst ner i inlägget. En riktigt god och avkopplade jul och ett gott nytt år, önskar jag dig!

Civilutskottet
Har under hösten vikarierat som bostadspolitisk talesperson och gruppledare i civilutskottet, under Carl-Oskar Bohlins föräldraledighet. När de fem månadernas vikariat löper ut i slutet av januari kommer jag återkomma med en med omfattande sammanfattning.

I korthet:

  • Initiativ till förlängda bygglov under corona eller när andra särskilda skäl föreligger. Läs mer här.
  • Inrätta en resegarantifond, likt den som finns i Danmark, så resenärer inte riskerar att förlora hela reskassan när företagen går i konkurs i spåren av corona. Läs mer här.
  • Slopa det personliga företrädaransvaret, vilket skulle underlätta för i grunden livskraftiga företag, som riskerar att gå i konkurs på grund av corona. Detta fick vi med oss en majoritet i utskottet på i våras, men under hösten hade C och L bytt uppfattning och initiativet från i våras lämnas utan åtgärd.

Media
Totalt 62 pressklipp, varav bland annat:

Svenska Dagbladet, Stärk husägares rätt mot staten

DN Debatt: Avskaffa generella strandskyddet och låt kommunerna bestämma

Dagens Industri, ”M-toppen om bostadsbristen: Sverige behöver tänka annorlunda”

Bopol-podden: Gärna aggressiva regelförenklingar

Aftonbladet: S och SD:s bidragspolitik försvagar arbetslinjen

Talarengagemang (urval)
Lerum Talks
Jämställdhet för Moderaterna i Danderyd
Kvalificering till välfärden, Timbro
Jämställdhet, hos Business Professional Women, Malmö
Arbetslinjen, Moderaterna i Åstorp
Fastighetsskatten, på Fastighetsvärldens Bostadsdagen 2020
Debatt om studentlägenheter, Jagvillhabostad.nu
Jämställdhet, för Moderatkvinnorna Stockholms län spetsutbildning
Jämställdhet, Moderatkvinnorna Norrbotten
Jämställdhet, Moderatkvinnorna Lidingö
Jämställdhet och ekonomi, Sydostkonferensen
Ledarskap och jämställdhet, Moderata Studenters spetsutbildning
Debatt om ungas bostadssituation mot Per Bolund, Hyresgästföreningen och Byggföretagen
Digital manifestation mot sexuell exploatering och prostitution, Metoo Sweden
Betongens klimatresa, Betonginitiativets resultatkonferens
Facebook-live med Sandra Kastås
Psykisk ohälsa efter sexuellt våld, föreningen Storasyster
Bofrämjandet om social bostadspolitik
SABO-konferens om allmännyttan
Moderaternas bostadspolitik med nämndnätverket i Kalmar län
Jämställdhetsbokslutet och Moderatkvinnoras roll, hos Moderatkvinnorna Stockholms län
Moderatkvinnornas reformgruppsarbete jobb & ekonomi, för Norrbotten, Örebro, Gävleborg
Moderaterna i Moras glöggmingel
Öppna Moderater Stockholms julavslutning
Moderaterna i Sigtunas julavslutning
Sveriges förenade studentkårers jubileumsseminarium om studentbostäder


Motioner i riksdagen
I riksdagen lägger vi olika typer av motioner: med anledning av en proposition från regeringen, vår budget eller gemensamt som moderater i ett visst utskott. Därutöver har jag lagt ett antal enskilda motioner, ensam eller tillsammans med någon kollega:

Reformering av socialtjänstlagen
Nytt skatteutjämningssystem
Begränsa rätten till skattefinansierad tolk
Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet
Redovisa vad skattepengarna gått till på deklarationen
Skärp insatserna mot bidragsfusk
Vuxenutbildningen är nyckeln till en fungerande integration
Lägg ner Arbetsförmedlingen
Lika för alla måste gälla på bostadsmarknaden
Reformera samhällsorienteringen
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Det kommunala utjämningsystemet
Åtgärder för att minska skarvens påverkan

Youtube-serien Uppdrag: Jämställdhet
I en ny dokumentärfilmserie i 5 delar tar vi tempen på jämställdheten i Sverige. Första filmen är snart uppe i 70 000 visningar. Se alla fem filmerna här.

Varför äger kvinnor hälften av vad män äger?

Varför arbetar bara 1 av 3 utrikes födda kvinnor?

Varför drivs bara 1 av 3 företag av kvinnor?

Varför är det bara 5 av 100 våldtäkter som klaras upp?

Är kvinnor sjukare än män?


Tidningen Modig
Som chefredaktör och ansvarig utgivare för Moderatkvinnornas nystartade tidning är jag fantastiskt glad över den positiva respons och fina återkoppling vi fått på tidningen. Det visar sig inte minst i de hundratals nya prenumeranter som valt att skriva upp sig inför varje nytt nummer.

Stort och varmt tack till de som ingått i redaktionen: Susanne Ydstedt, Cecilia Löfgreen, Joline Göttfert, Anna Gustbée, Olivia Nensén, och Karla Ramsbäck.

Nummer 1, juli 2020
Nummer 2, september 2020
Nummer 3, december 2020

Verksamhetsbesök
Det har varit nästan omöjligt att genomföra fysiska verksamhetsbesök, men två exempel på besök som jag genomfört är:
Nybyggda studentlägenheter på Lappis
Kvarteret Silvret, Snabba hus och Stockholmshems modulprojekt, Stockholms stad
Därutöver har jag haft en lång rad digitala besök och möten.

Fredag med Josefin
Jag fortsätter spela in ett avsnitt av Fredag med Josefin varje vecka – för att beskriva vad jag gör i min roll och kommentera aktuella händelser.

Tusen tack till alla som tittar och kommenterar. Samtliga avsnitt finns på min Facebooksida samt på kanalen på Youtube.

Tidigare halvårssummeringar i riksdagsuppdraget
Summering av våren 2020

Summering av hösten 2019

Summering av våren 2019

Summering av hösten 2018