Josefin Malmqvist

Spjutspetsutbildningar i grundskolan ett lysande förslag!

Idag uppmärksammar partikollegan Patrick Reslow att regeringen avser införa en försöksverksamhet med spetsutbildningar på högstadiet. Det är ett lysande förslag! I Socialdemokraternas Sverige präglade jantelagen undervisningen: om Du var duktig var Du helt enkelt tvungen att vänta in dina klasskamrater, utan att få möjlighet att utvecklas i din egen takt. På samma sätt som svaga elever […]