Josefin Malmqvist

Dags för valsystemsreform?

Under valkampanjen i Storbritannien i våras var landets valsystem-utformning en viktig fråga. Eftersom first-past-the-post-systemet så klart gynnar vissa partier och därmed också missgynnar andra, är det också en viktig demokratisk fråga. Det intervjuade jag bland annat Vernon Bogdanor om i MUFs tidning Blått. I Sverige däremot har vi varit förskonade från den typen av problem. […]