Josefin Malmqvist

Dags att (fortfarande) stärka lärarnas status

Den låga statusen i läraryrket har länge varit ett problem i Sverige. Färre och färre väljer att söka till lärarhögskolorna runt om i landet, vilket resulterar i lärarbrist och högre andel obehöriga och okvalifiserade lärare.

Detta har varit ett återkommande tema länge. Höjer vi blicken från vårt avlånga land, och istället tar oss en titt på vår granne i öst ser vi att i Finland är läraryrket oerhört populärt; kön är lång till lärarhögskolorna. Hur kan det komma sig?

Idag presenterar Ordföranden för Lärarnas riksförbund, Metta Fjelkner, sin teori på DN-debatt. Hon skyller på Göran Perssons beslut för 17 år sedan att kommunalisera skolan.   

För inte så länge sedan kommenterade jag Jan Björklunds förslag, som förövrigt också presenterades på DN-debatt, på hur man ska förbättra lärarutbildningen. Ni kanske ska sätta er ner tillsammans och klura?