Josefin Malmqvist

De har glömt vad det handlar om!

Medan jag svettats och slitit med resväskor och flyttkartonger, ekonomiekvationer och politisk teori, har Riksdagen hemma i Sverige begått ett fatalt misstag. Jag har snabbt skummat artiklarna om den nya FRA-lagen på internet de senaste dagarna, men var slutligen i tisdagskväll trygg i att Riksdagen någonstans inte skulle fatta ett sådant beslut.

Inte är vi väl så dumma som amerikanerna och engelsmännen som fattar beslut i ren panik, fast beslutna att det ska kunna skydda oss från ”yttre och inre hot”?

Jag blir mörkrädd när jag ser vad de har gjort. Riksdagen har tagit sig makt den aldrig borde ha. Människors integritet och självbestämmanderätt kommer alltid först, no matter what.

De senaste veckornas intensiva examenspluggande har givit mig en förvånansvärt viktig lärdom, klart relevant i dessa sammanhang.

Alla Riksdagens ledamöter (möjligtvis med undantag för Fredrik Federley och Annie Johansson) borde skickas tillbaka i skolbänken. För vad är det egentligen vårt samhälle bygger på? Människor väljer från början att gå samman och bilda samhälle och i den processen ge upp delar av sina egna rättigheter till en central makt, för beskydd. Denna uppoffring bör vara så liten så möjligt, för att varje människa ska få behålla så mycket makt som möjligt över sitt liv.

John Stuart Mills formulering i On Liberty av den så kallade harm principle dyker direkt upp i mitt huvud: ”That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.”

Många har pratat om Orwell och 1984. Det finns många exempel. I grunden handlar det om att politikerna har gått över gränsen. I den svåra balansgång som handlar om att staten i sin roll ska beskydda medborgarna mot inre och yttre hot samtidigt som man inte ska inskränka människors integritet och personliga rättigheter har Riksdagen nu gått över gränsen. Man har tagit sig makt, att kontrollera människor och granska medborgare, för att se om man kan snubbla över ett brott. Detta i kombination med den fria prövningsrätt vi har i Sverige flyttar oss långt ifrån den roll staten bör ha i ett civiliserat samhälle. Oavsätt vad som händer imorgon, kan vi inte vara så rädda att vi i panik ger bort vår makt över våra egna liv, integritet och egen sfär till en övermänsklig stat. Om ni har glömt varför så är fallet, tillbaka i skolbänken med er!