Josefin Malmqvist

Det ska vara tryggt att åldras i Sundbyberg

I veckans nummer av Vi i Sundbyberg beskrivs det ökande missnöjet med hemtjänsten i Sundbyberg. Framförallt lyfts bemötandet fram som den viktigaste faktorn som leder till otrygghet. Så ska det givetvis inte vara!

Att åldras i Sundbyberg ska vara tryggt. Genom att bli mer öppna med kvalitetsjämförelser och rapporter från tillsyn av så väl våra egna verksamheter som de externa blir det tryggare att veta att den hemtjänst du valt också är den bästa utifrån dina behov.

Läs artikeln genom att klicka på bilden nedan eller på sidan 8 på denna länk.

Vi i Sundyberg april 2015