Josefin Malmqvist

DN Debatt: Regeringen behöver ge nyanlända bättre förutsättningar för snabb integration i kommunerna

Skriver idag på DN Debatt tillsammans med Anna Jähnke, Helsingborg, Oliver Rosengren, Växjö och Lars Rådén, Solna, om ett antal reformer som krävs för att förbättra integrationen ute i kommunerna.  Läs hela artikeln här. 

9 förslag för kortare asylprocess och mer effektiv etablering: 

  1. Resurser för att korta handläggningstiden till tre månader.
  2. Asylsökande bör får arbeta från första dagen.
  3. Krav på deltagande i samhälls- och språkintroduktion för asylsökande.
  4. Närhetsprincip behöver gälla för Migrationsverket.
  5. Slut glappet mellan ersättningssystemen.
  6. Låt kommuner som visat sig kapabla ta över etableringsansvaret.
  7. Förbättra förutsättningarna för att hantera bosättningslagen.
  8. Begränsa föräldraförsäkringen och inför möjlighet att ställa krav på deltagande i SFI.
  9. Förtydliga att vistelseansvaret inte gäller de som olovligen vistas i en kommun.