Josefin Malmqvist

Dumheter.

Inte undra på att facket tappar medlemmar. Jag skulle inte vilja vara del av en sådan organisation.