Josefin Malmqvist

En månad innan valdagen presenterades rapporten ”10 hot mot företagande och jobb”.

Igår presenterade Alliansens partisekreterare rapporten ”10 hot mot företagande och jobb”.

Rapporten tydliggör vilka konkreta hot vänsterpartiernas politik utör mot företagande och framväxten av nya arbetstillfällen i Sverige. Det handlar framförallt om 10 frågor:

* Avskaffat RUT-avdrag
* Avskaffat ROT-avdrag
* Införd ungdomsskatt
* Inga besked om arbetskraftsinvandringen
* Osäker energiförsörjning
* Höjd bensinskatt
* Införd kilometerskatt
* Höjda skatter för egenföretagare och löntagare
* Sämre möjligheter till riskkapital
* Risk för höjda arbetsgivaravgifter för äldre

Här kan Du ladda ner hela rapporten.