Josefin Malmqvist

En Stockholmsregion mot världstoppen

Under helgens extra förbundsstämma i Stockholms län beslutades om en hel del ny politik, bland annat bifölls min och Niklas Wykmans motion i sin helhet om hur Stockholmsregionen ska nå världstoppen.

Läs hela motionen här: