Josefin Malmqvist

Enpartistatens död

Under mina tre år i UK har jag fått många frågor om Sverige och socialdemokratin. Hur hänger det egentligen ihop? Är den svenska högern verkligen höger? Hur ser ett samhälle ut som är så i grunden påverkat av ett och samma parti?

Därför blev jag extra glad när jag läste P J Anders Linders välskrivna söndagskrönika. Han skriver bland annat:

Fyra år med borgerligt styre har spelat stor roll för förnyelsen av politiken, men uppbrottet från den socialdemokratiska enpartistaten är långt ifrån fullbordat. Socialdemokratin har haft makten i 65 av de senaste 78 åren och under denna långa tid har Rörelsen kommit att smälta samman med det offentliga och få en makt som går långt utöver det rent formella. Dels har människor vant sig vid att beslutsfattare i allmänhet är socialdemokrater. Dels har socialdemokratins värderingar och föreställningar kommit att ses som det normala, det som tas för en självklar utgångspunkt och sällan behöver motiveras.

Läs hela krönikan här.