Josefin Malmqvist

Ett intressant val väntar

Putin har de senaste 12 åren, målmedvetet och metodiskt, flyttat Ryssland steg för steg från det stadium av begynnande demokrati som landet kan sägas ha befunnit sig i när han tillträdde.

Fallande oljepriser har dessutom fått kompenseras med ökad korruption, vilket gör priset för högt för många vanliga människor att tyst acceptera förtrycket och istället börja protestera.

Även om utgången är given, blir det ett intressant val i kväll.