Josefin Malmqvist

Fler socialsekreterare ger bättre omsorg om barnen

Igår fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om årets verksamhetsplan och budget. Det är första tillfället för oss i den Grönblå majoriteten att ge en ny inriktning för verksamheten.

Utmaningarna är många, inte minst bristen på socialsekreterare.

Barnen är det viktigaste vi har. Barn placeras idag långt hemifrån, ibland under längre tid än vad som skulle behövas. Nu vill vi ta hem fler barn till Sundbyberg. Men även arbetsbelastningen för våra socialsekreterare är ett stort problem. Samtidigt upplever vi rekryteringssvårigheter när vi ska nyanställa – socialsekreterare är en brist i hela landet.

Därför gör vi nu en samlad kraftsamling på ca 8 mnkr och tillför minst 10 nya heltidstjänster för socialsekreterare. Vi hoppas att genom en kraftsamling på minst 10 nya heltidstjänster och samtidigt tillföra ett nytt ledarskap och viss omorganisering kunna ge barn och unga det stöd de behöver och får en av Sveriges bästa socialtjänster.

socialsekreterare_twitter1

(Totalt ökar personalbudgeten för myndighetsutövningen med 13,9 mnkr, varav 8 mnkr är riktad satsning och 5,7 mnkr en volymökning (varav hälften ensamkommande barn).)

Berättar mer i ett pressmeddelande.