Josefin Malmqvist

Landets inre och yttre säkerhet är statens mest grundläggande uppgift

Rysslands krig mot Ukraina har förändrat hela den säkerhetspolitiska ordningen och konflikten med Ryssland kommer vara långvarig. Moderaterna är, till skillnad från regeringen, beredda att skjuta till de nya resurser som krävs för att lösa statens kärnuppgift – den inre och yttre säkerheten.

I ett läge när många hushåll redan går på knäna av höga energipriser och en hög inflation, vill S-regeringen straffa hushållen med nya skatter för att finansiera höjda bidrag och försvarsutgifter. Det är helt fel väg att gå.

Jag arbetar för:  

  • Effektivisera statens utgifter. Färre myndigheter och effektivare bistånd frigör resurser till kärnuppgifterna, så som landets inre och yttre säkerhet. Samtidigt ska vi sänka skatten för alla som jobbar.

  • Ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP år 2025. Redan i närtid behövs snabba beslut om extra tillskott för att möta det försämrade säkerhetsläget.

  • Sverige ska vara en aktiv medlem av Nato och säkerhetsproducent som driver alliansen framåt i försvaret av norra Europa.