Josefin Malmqvist

Framgångsrikt hembesöksprogram kommer till Sundbyberg

2018-05-29 BVC hembesöksprogram.png

Nu är det klart att modellen med gemensamma hembesök hos förstagångsföräldrar, från barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten, kommer till Sundbyberg!

Modellen har tidigare provats och utvärderats i Rinkeby. Från Sundbyberg har vi varit väldigt intresserade av att genomföra samma sak i Hallonbergen och Rissne, och fick äntligen grönt ljus från landstinget i veckan.

 

SÅ GÅR DET TILL
🔹 Hembesöksprogrammet i Rinkeby erbjöds till nyblivna förstagångsföräldrar, och 94% tackade ja till att delta.

🔹 De som deltog fick 5 extra hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare, från socialtjänsten, när barnet var 2-15 månader.

🔹 Hembesöken syftar till att stärka föräldrarnas kunskaper om barn, förbättra samspelet mellan barn och föräldrar, öka kontakten med andra samhällsinstanser och stärka självkänslan och välbefinnandet.

 

VARFÖR
▪️ I Rinkeby har 95% av barnen utländsk bakgrund och en stor andel av föräldrarna står utanför arbetsmarknaden.

▪️ Andelen barn i förskola i Rinkeby är lägre än i andra områden och fler barn anmäls till socialtjänsten.

▪️ Befolkningen i Rinkeby har lägre skattad hälsa, sämre tillit till andra människor, högre andel rökare än länet som helhet.

▪️ Barnen har sämre vaccinationstäckning, högre andel barn med karies och fetma. Och högre andel barn söker vård vid akutmottagningar.

👉Många av dessa faktorer går igen i Hallonbergen och Rissne, där arbetssättet nu kommer tillämpas.

 

RESULTAT
Projektet i Rinkeby har utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet, och visar bland annat:

 Barnen vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund i större utsträckning än tidigare. Vaccinationsgraden ökade med 15% under 3 år.

 Minskning av akutbesök och inläggningar på sjukhus bland barn 1-2 år i Rinkeby.

 Bidrar till ökad trygghet i föräldrarollen, ökad kunskap om svenska samhället och samhällets stöd för föräldraskap.

 Ökat förtroende för hälso- och sjukvården.

 Lokala aktörer så som bibliotek, öppen förskola och tandvård har också deltagit, och bedöms ha bidragit till ökad integration.