Josefin Malmqvist

Gör din plikt, kräv din rätt

Nu verkar svallvågorna ha börjat lägga sig efter att vi kommunicerat att vi ska börja ställa krav på de som söker ekonomiskt bistånd i Sundbyberg. Det som borde vara en självklarhet – att den som får stöd från samhället också ska få hjälp till självhjälp för att ta sig ur sitt utanförskap – verkar ha upprört många till vänster om den politiska mittfåran.

Det förvånar mig hur många vänsterdebattörer och socialdemokrater i dagarna vevat om hur hemskt det är att vi ställer krav. Den gamla socialdemokratiska devisen Gör din plikt, kräv din rätt verkar långt borta. Istället ska stekta sparvar flyga.

Det är nu påtagligt hur den värderingsmässiga skiljelinjen gräver sig djup som en skyttegrav mellan vi som tror på eget ansvar och möjlighet att stå på egna ben och de som tycker att det är en bestraffning att få krav på motprestation.

Jag tror att det är att göra människor en björntjänst. Det är min övertygelse att krav är viktigt för att människor ska känna sig behövda. Har du flytt från krig och konflikt för att starta ett nytt liv här i ett annat land långt upp i norr är du inte betjänt av att någon klappar dig på huvudet och säger att du inte behöver göra någonting. Vi måste istället se över de verktyg vi ger människor för att de ska få en chans att starta sitt nya liv här.

I dagens ledare i vänstertidskriften ETC summeras vänsterlinjen tydligt och jag citeras. Den gamla socialdemokratiska devisen om att hårt arbete ska löna sig har helt abdikerats. Istället för att bemöta sakfrågan, hur vi ska kunna minska utanförskapet i Sundbyberg, beklagar sig chefredaktören över att vi ska erbjuda hembesök som en del av utredningen för att få ekonomiskt bistånd. Andra delar, så som att kontrollera felaktiga utbetalningar, närvaro- och aktivitetskrav och att utvärdera våra arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till jobb, bemöts inte alls.

När socialdemokraterna i social- och arbetsmarknadsnämnden i veckan skulle kommentera vårt beslut i nämnden om att ställa krav hade de bara en invändning: att det är fel att prognostisera för minskat försörjningsstöd.

Det är tydligt vilka som står för en arbetslinje dessa dagar.

 

För den som är intresserad av hela min intervju med ETC finns den nedan:

• Vad är syftet med hembesök? Vad räknar du med för positiva effekter?
Vårt mål är att minska utanförskapet i Sundbyberg, och presenterar därför en rad insatser för att öka drivkrafterna till jobb och minska möjligheten till fusk. Där är hembesök är en del i ett paket av åtgärder.

• Hur ska hembesök bidra till att minska fusk och utanförskap?
Hembesök är tillsammans med en tjänst för internkontroll, tydliga riktlinjer, närvaro- och aktivitetskrav och utvärdering av arbetsmarknadsinsatser ett paket för att korta vägen till jobb.

Andra kommuner som infört liknande åtgärder, så som Solna och Växjö, har hittat både extra saker som individen har rätt till ersättning för, och felaktigheter som individen skulle redovisat.

• Har du uppgifter som indikerar att Sundbyberg har problem med fusk vad gäller försörjningsstöd?
Andra kommuner, så som Växjö och Solna, har hittat stora mängder fusk när det infört liknande åtgärder – pengar som skulle gått till de som har rätt till det! Jag hoppas att sundbybergarna är hederligare eller noggrannare, och att vi därmed inte ska hitta några felaktigheter här.

• JO har ju tidigare slagit ner på hembesök som krav. Ni ska erbjuda hembesök. Kan du förklara skillnaden?
Det är ett erbjudande till de som söker ekonomiskt bistånd, och borde vara en trygghet för de som har ett riktigt behov, annars räcker inte resurserna.

• Hur ser du på risken att en klient i utsatt läge ändå kan uppleva det som ett krav när frågan om hembesök lyfts?
Hembesök används som en del i underlaget till bedömning om vilket stöd individen har rätt till, det är aldrig hela eller en majoritet av bedömningen.

• Påverkar det beslut i ärende om klient tackar nej till hembesök?
Hembesök är en del av underlaget för bedömning, men det finns även andra delar. Att tacka nej i sig påverkar inte beslut.