Josefin Malmqvist

Hökmark gästar Sverige Jobbar-TV

Ikväll gästade Gunnar Hökmark, moderat Europaparlamentariker och legend, Sverige Jobbar-soffan.

Gunnar svarade bland annat på vad han tycker om Monas stora steg att bjuda in kommunisterna till en eventuell rödgrön regering. ”Ett stort steg”, svarade Gunnar. Man ska inte ha någonting att göra med Sverigedemokrater. De tycker något pga att de har vissa värderingar. Värderingar vid sidan av det demokratiska samhället. Precis som kommunisterna. Mona legitimerar dem inte bara, utan tvingas också kompromissa med dem.

Därför är alternativen klara: antingen får vi en regering som leds av Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Mona Sahlin. Eller oss moderater tillsammans med övriga borgerliga partier.

Det betyder mycket för människors frihet, trygghet, för Sveriges ställning i världen, hur vi kan påverka Europa. Hur Du och jag och alla andra lever våra liv. Jag vill inte leva i ett Sverige där Lars Ohly påverkar utrikespolitik, inrikespolitik eller skatter, eller Miljöpartiets trafikpolitik eller Mona Sahlins välfärdspolitik. Jag vill att människor ska bestämma själva. Det är det valet handlar om.

Kolla in inslaget med Gunnar på: www.muf.se/sverigejobbar