Josefin Malmqvist

Hur många nyanlända är självförsörjande?