Josefin Malmqvist

Klokt förslag om bidragstak

Det ska alltid löna sig att arbeta. Vårt samhällskontrakt bygger på att de som har möjlighet att bidra också bidrar till att bygga vårt samhälle starkt genom att arbeta. Att ha arbetsförmåga, men ändå leva på bidrag, är att utnyttja inte bara de som arbetar utan även de som är sjuka eller av andra anledningar tillfälligt inte har möjlighet att arbeta och därmed har rätt till stöd.

När då exempel uppmärksammas, som det Hanif Bali lyfte fram häromdagen, som visar att det inte skulle löna sig att gå från bidrag till arbete, utan att en fyrabarnsfamilj tvärt om skulle förlora pengar om en av föräldrarna fick ett jobb, lyfter det frågor om vår välvilja slår över i att göra människor en björntjänst. Så kan vi inte ha det.

Därför är det förslag som Nya Moderaterna idag presenterar, om att införa ett bidragstak, ett väldigt välkommet förslag. Förslaget går ut på:

  • Ett hushåll utan skattepliktig inkomst ska maximalt kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd.
  • Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, men också från bidrag till deltidsarbete.

Bidragstaket omfattar personer som får etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.

https://www.facebook.com/moderaterna/videos/10153686207901156/

Mer information om förslaget: Bidragstak, pm

Detta förslag är helt i linje med de lokala förslag som vi presenterat för att stärka Sundbybergs arbetslinje: