Josefin Malmqvist

Kunskap i första rummet!

Idag skrev Jan Björklund på DN debatt om hur han vill förbättra lärarutbildningen! Äntligen! Om man är utbildad historiker, hantverkare, kock, tolk eller vad det nu kan vara, och vill börja arbeta som lärare, ska man inte behöva gå tre år ytterliggare för att lära sig allt det man redan är expert på. Istället räcker det med en ett-årig utbildning i pedagogik, metodik och annat som kan vara bra att kunna när man ska undervisa andra.

Det finns många fantastiska lärare i Sverige, men vi behöver fler! Lärarbristen idag är ett enormt problem och fler och fler skolor tvingas ta in obehöriga lärare. Statusen på läraryrket för låg i Sverige. Genom att öppna upp för yrkeslärare, kommer man att stärka intresset för läraryrket och fler kommer att vilja skola om sig till lärare.

I Finland har man helt andra undervisningsresultat än i Sverige, har man upptäckt vid jämförelser mellan industriländerna. Experterna kan säkert tala om att det beror på flera faktorer. Dock så är en sak säker: i Finland har man en oerhörd konkurrens  till lärarutbildningen; i Sverige har vi svårt att fylla platserna. Lärare, säger sig självt kan man tycka, har en enorm betydelse för undervisningen. Om man då kan få in lärare som verkligen brinner för sina ämnen och som är yrkesutbildade inom dessa, är det en utveckling i helt rätt riktning.