Josefin Malmqvist

Kvalitet, LOV och hästar på Humanas äldreboende

Besökte i torsdags Humanas äldreboende Ekbacken i Sundbyberg. Vi fick ett intressant samtal om kvaliteten inom våra äldreboenden, hur införandet av LOV inom äldreboenden i Sundbyberg kan se ut, och utmaningen att få fler att välja att arbeta inom äldreomsorgen.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Idag får en sjuksköterska som arbetar på ett äldreboende ca 10 000 kr mer i lön än hos landstinget. Trots det har många äldreboenden svårt att rekrytera personal. Samtidigt beslutade regeringen i vårbudgeten att höja arbetsgivaravgiften för unga, vilket höjer personalkostnaderna även inom äldreomsorgen. Detta riskerar att drabba kvaliteten och de äldre i förlängningen.

Jag hoppas på att hinna besöka även Sundbybergs övriga boenden inom kort.

Besök Humana

Barbro och jag besökte Humanas boende.

Humana Solvalla

På en balkong på boendet kan de äldre följa tävlingarna på Solvalla, på första parkett!

Humana