Josefin Malmqvist

Kvaliteten är viktigare än driftsformen

Skriver i veckans Mitti Sundbyberg om moderaternas förslag, att likt en del andra kommuner, gå före och granska kommunens egna förskolor på samma sätt som de fristående. Genom att granska sina egna verksamheter med samma ögon som de externa underlättar det för föräldrar och elever att enkelt kunna jämföra olika skolor och förskolor för att på så sätt lättare kunna göra ett informerat val. Att kunna jämföra skolorna underlättar också för skolorna själva, som lättare kan dra lärdom av varandra. Tyvärr yrkade den styrande majoriteten nej till förslaget, utan någon motivering.

Socialdemokraterna i Sundbyberg har ideologiska skygglappar. Istället för att värna kvaliteten i undervisningen, fokuseras all energi på att prata om driftsform. Så här skrev exempelvis den socialdemokratiska ordföranden i nämnden Mariam Sherifay (S) på Twitter i juni:

Mariam tweet vinstförbud

 

Vi moderater tycker att kvaliteten i undervisningen är viktigast. Alla barn och föräldrar har rätt att känna sig trygga och få den undervisning de har rätt till. Därför bör vi kunna granska våra egna förskolor.

Här är insändaren:

Mitti insändare juli 2014