Josefin Malmqvist

Lärorika dagar på OECD

Dags att lämna OECD och Paris efter tre intensiva och lärorika dagar med OECDs parlamentarikernätverk och experter!

För min del har fokus legat på möten inom integration, jämställdhet på arbetsmarknaden och framtidens arbetsmarknad.

OECD är en fantastisk kunskapsresurs, där olika länders förutsättningar och resultat av policybeslut kan jämföras och lärdomar dras. Lärdomar som är viktiga för att säkra Sveriges framtida tillväxt och konkurrenskraft.

Resväskan är full av rapporter och expertstudier som jag ser framemot att få implementera i reformarbetet hemma i Sverige.