Josefin Malmqvist

Lite mycket nu – om stress och psykisk ohälsa bland unga

Maktsalongen 2018

När jag gick i skolan lärde vi oss om utrotade pandemier, men ingenting om varför man kan drabbas av en panikattack, vad ångest är, eller hur man känner igen en depression.

Intervjuas av Maktsalongen, som ett led i kampanjen Litemycket.nu.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer – en utveckling som är viktig att stoppa för den enskilde, men också för samhället i stort.

Några fler saker som Moderaterna vill göra:

  • Satsa på förebyggande arbete! Det inkluderar bättre tillgång till elevhälsa, skolsköterska och kurator. Kuratorer behöver också få legitimationskrav.
  • Återinför den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa.Det innebär att man ska få kontakt med primärvården samma dag, få en medicinsk bedömning inom 3 dagar och besök och diagnos inom specialistvården inom 30 dagar. Moderaterna vill tillföra en halv miljard kronor extra till BUP och till förstärkning inom primärvården.
    Den förstärkta vårdgarantin infördes av Alliansen 2009, och sedan den avskaffades i december 2014 har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP mer än tredubblats.
  • Inför vårdval inom BUP och psykiatrin i stort.
  • Stötta ideella krafter, så som exempelvis Suicide Zero och Mind.
  • Vi behöver mer evidens! Stärk uppföljningen och tillsynen – både avseende kvalitet och väntetider. Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få uppdraget. Ett exempel på framgångsrikt försök är akutbilen som Stockholms läns landsting investerat i. När den nu är beprövad bör modellen spridas till fler.

 

Vad tycker du vi borde göra? Kommentera gärna.