Josefin Malmqvist

Många riskerar felaktig fastighetsskatt med vänster

Den rödgröna röran har enats om att höja fastighetsskatten för småhus med höga taxeringsvärden om de vinner höstens val. En utredning från Villaägarna visar att småhus i genomsnitt är felvärderade med en kvarts miljon kronor vid senaste taxeringen. Fastighetsskatten grundar sig på taxeringsvärdet. Det ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet.

För hus med höga taxeringsvärden är felen större. Många riskerar därför för hög skatt med tusentals kronor. DN rapporterar att en villaägare kan tvingas betala upp till 9000 kr för mycket i fastighetsskatt nästa år om de rödgröna vinner valet.

Kristdemokraterna vill avskaffa taxeringssystemet helt och hållet. De borgerliga partierna i riksdagen har i ett beslut uppmanat regeringen att tillsätta en utredning för att avskaffa dagens system.

Villaägarna tar också starkt avstånd från principen om fastighetsskatt på bostäder av två skäl:

1) fastighetsskatt tar alltså aldrig tillräcklig hänsyn till enskildas betalningsförmåga.

2) fastighetsskatt baserat på taxeringsvärde blir ett lotteri. Värdena är så grovhuggna att de inte bör användas.