Josefin Malmqvist

Med barnen i fokus

Min turné i nämndens verksamheter fortsätter, och igår fick jag möjlighet att besöka enheten för barnskydd och sociala insatsgruppen.

Barnskyddsteamet är ett unikt team som arbetar för att skapa en trygg situation för barn i stökiga hem. Genom att kartlägga nätverk kring barnen och familjerna, involveras fler personer som barnen redan känner för att stötta och på så sätt förebygga placeringar på institution. Det var intressant att få möjlighet att höra mer och diskutera arbetsmetoderna och möjligheterna framåt.

Den andra delen av verksamheten, sociala insatsgruppen, arbetar med barn och unga 13-18 år som hamnat på glid. Det är en samverkansmodell med polis, skola, socialtjänst mfl som arbetar tillsammans med unga som riskerar att hamna i grov kriminalitet. Genom att plocka in alla aktörer i ett rum kortas beslutsvägarna och det är lättare att fortare få ett grepp om vad som behöver göras tillsammans. Jag tror att vi kan bli ännu bättre på att tidigare använda denna insats, innan det redan ”gått för långt”.

Spännande frågor som jag hoppas vi får möjlighet att prata vidare om i närtid. Här tillsammans med delar av personalen vi fick möjlighet att träffa:

Barnskydd

Reza, undertecknad, vice ordförande Lena Törner (C), Pia, Maria och Irene.