Josefin Malmqvist

När ska regeringen agera för att minska jobbklyftan?