Josefin Malmqvist

Nolltolerans mot bidragsfusk i Sundbyberg

Sundbyberg har näst högst kostnader för ekonomiskt bistånd i länet, bara Södertälje har högre kostnader. I vår första budget tar idag det nya Grönblå styret ett första steg mot att stävja möjligheterna till bidragsfusk och ställa om insatserna till jobb.

Kostnad ekonomiskt bistånd inkl länet

Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg. Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Våra insatser ska därför vara helt fokuserade på att stötta sundbybergare till jobb. Insatserna för att stärka drivkrafterna till jobb är därför centrala, och att begränsa möjligheterna till fusk ett led i detta arbete.

Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig insats när alla andra alternativ är uttömda. Ändå ser vi att många har ekonomiskt bistånd under lång tid i Sundbyberg.

Aktivitets- och närvarokrav införs nu. Regeln ska vara insatser under 8 timmar om dagen, får att snabbt komma i arbete. Insatserna anpassas efter arbetsförmåga. Därmed begränsas också möjligheten till svartarbete samtidigt som man tar emot ekonomiskt bistånd.

Hembesök ska erbjudas alla som söker ekonomiskt bistånd.

Fusk ska aldrig löna sig!

Nyheter i budgeten:
– En tjänst dedikerad till uppföljning och kontroll av utbetalningar
– Hembesök
– Närvaro- och aktivitetskrav
– Framtagande av riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd
– Utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser

Berättar om det i ett prm här.