Josefin Malmqvist

Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg

Vid dagens budget-kommunfullmäktige fick jag som nytt arbetsmarknadskommunalråd möjlighet att presentera vår politik för fler jobb i Sundbyberg kommande år.

Vi vill att fler sundbybergare ska ha ett jobb att gå till – med semester, kollegor och den självständighet som ett eget jobb innebär. Idag är ungefär hälften av de som är beroende av försörjningsstöd i Sundbyberg det pga arbetslöshet – dvs personer som kan och vill arbeta.

När fler som kan och vill arbeta också har ett jobb att gå till får vi också mer över till de som verkligen behöver vårt stöd – de flyktingar som vill skapa ett nytt liv här, sjuka och de som av olika anledningar hamnat på glid.

Det är ingen lätt uppgift som väntar. Kostnaden för försörjningsstödet har skenat de senaste åren, och utslaget per kommuninvånare har Sundbyberg en väldigt hög utgift för försörjningsstödet. Varför ska den vara så mycket högre än i våra grannkommuner, exempelvis Solna och Sollentuna?

Bild3

Det är inte bara försörjningsstödet som går i fel riktning, även arbetslösheten fortsätter öka. Nya siffror som presenterades idag visar att arbetslösheten nu passerat 7% i Sundbyberg för både kvinnor och män.

Bild4

Vi ska också få tillbaka nämnden till en budget i balans, från år av stora underskott.

Bild5

Nu börjar ett intensivt arbete för att ta arbetslinjen till Sundbyberg – ett arbete jag ser framemot med stor tillförsikt!