Josefin Malmqvist

Ny handlingsplan ska förebygga hemlöshet

Sundbyberg ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga hemlöshet, inte minst när barn är inblandade. Därför har vi nu tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet, som bland annat beskriver stadens förebyggande arbete.

Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt berörda av en vräkning.

Två av tre vuxna missbrukare i Sundbyberg saknar egen bostad, vilket gör deras tillfrisknande mer komplext.

Bostadsbristen är påtaglig i hela Stockholms län, inte minst i Sveriges mest tätbefolkade kommun Sundbyberg. Därför behövs en rad insatser för att tidigt förebygga hemlöshet. Vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning och samverkan med frivilligorganisationer är några av de insatser vi nu arbetar med för att förebygga att sundbybergare hamnar i hemlöshet.

Det förebyggande arbetet bidrar även till ordning och reda i ekonomin. Kostnaden för tillfälligt boende har minskat med 1,3 mnkr genom ett aktivt och proaktivt arbete. Det är pengar som istället kan användas till exempelvis fler lärare.

Antalet hemlösa i Sundbyberg:
• Av missbruksgruppens 85 aktuella ärenden är 32 registrerade som ”bostadslös”, 13 som ”inneboende” och 12 som ”socialt kontrakt”.
• Av 675 aktuella ärenden i enheten ekonomiskt bistånd, är 55 registrerade som ”bostadslösa”, 48 som ”socialt kontrakt” och 44 som ”andrahand”.

Mer info: 
Ärendet som väntas antas på nästa sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden finns här. 

Mer information i pressmeddelandet.