Josefin Malmqvist

Nytt nummer: Nya Sundbyberg

Senaste numret av Nya Moderaterna i Sundbybergs tidning – Nya Sundbyberg – har nu kommit ut. Läs här eller plocka upp veckas nummer av Mitti Sundbyberg, där den finns med som bilaga. Trevlig läsning!