Josefin Malmqvist

“Roligare än Candy Crush” – digitalisering + SFI = sant

Fick i veckan förmånen att besöka vår SFI-skola i Sundbyberg för att lära mig mer om de digitaliseringsprojekt som just nu pågår.

Staden fick under 2016 projektmedel om 850 000 kr från Skolverket för att utveckla SFI. Och vilket arbete som dragits igång!

Flex-kurs
Stort tack till lärarna Annika och Alexander som ingående berättade om den nya flex-kursen som de startat – en flexibel utbildning i tid och rum. Många elever som läser SFI under föräldraledigheten eller kanske parallellt med ett jobb behöver kunna delta i SFI flexibelt. Tidigare har de missat stora delar av sin undervisning och halkat efter.


Digitalt läromedel
Med ett nytt digitalt läromedel kan de läsa hemma och få direkt respons på sina resultat. En gång i veckan kommer de in och träffar lärare på plats och kan då öva uttal och andra saker som är svårare att göra på egen hand. Det nya digitala läromedlet gör att läraren enkelt kan följa varje elevs progression och ge mer individuell feedback. Läromedlet är interaktivt och anpassar sig efter varje elevs nivå. Det kan dessutom översätta till 9 olika språk direkt i verktyget – vilket alla vi som lärt oss språk med hjälp av stora lexikon har lätt att förstå fördelarna med.

I höstas infördes det digitala läromedlet Unis på test för de som läste flexkursen – nu har 230 licenser köpts in och rullas ut i fler och fler klasser också för de som läser på plats i skolan.

Digital lärplattform
En annan del av projektet är det arbete som gjorts för att bryta ner läroplanen så att eleverna förstår vad de förväntas kunna. Den nationella läroplanen för SFI är väldigt svårbegriplig och nästintill omöjlig för många elever att ta till sig. Lärarna har därför gjort ett enormt arbete med att byta ner och förenkla läroplanen och lagt in den i en digital lärplattform – It’s learning. Där kan elever och lärare följa all progression och moment som eleven ska lära sig.

Digitalisering för de med kortast utbildning
Tack också till lärare Helena Mehrstedt som undervisar på SFI studieväg 1. Hon driver bland annat denna blogg tillsammans med sina elever – missa inte den!

img_8029img_8026
Det var väldigt spännande att höra om hur ni arbetar med iPads tillsammans med de elever som har kortast utbildningsbakgrund med sig till Sverige. Ibland kan vägen kännas lång, men den kreativitet och uppfinningsrikedom som ni berättade om var väldigt imponerande. Älskar elevens kommentar om att detta är ”roligare än Candy Crush”.

Tack också till biträdande rektor Maria Hallbäck och vår rektor Fredrik Ekdahl för trevligt besök.