Josefin Malmqvist

Rösta för jobben!

Du kan fortfarande rösta i några timmar till – för jobben och Sveriges framtid.

I S-styrda Sundbyberg har ungdomsarbetslösheten ökat mest i hela landet, med 312% sedan 2008. Sundbybergs unga förtjänar bättre!

Dessutom vill Socialdemokraterna nationellt införa en ungdomsskatt som väntas slå undan fötterna på 181 unga i Sundbyberg, som riskerar att förlora sina jobb.

Det vi behöver är istället en politik för fler jobb, inte färre. För jobb, inte bidrag. Och för individuella lösningar.

Rösta för jobben idag!